Požar u pustinji

Pročitajte: Knjiga Izlaska 3:1-10

1 A Mojsije je čuvao ovce svome tastu Jitru, svećeniku midjanskomu. Jednoga dana odvede on stado u pustinju i dođe na goru Božju, na Horeb. 2 Tada mu se objavi anđeo Gospodnji u ognjenom plamenu što je izbijao iz grma. Pogleda, a to grm gori plamenom, ali ne izgara. 3 Mojsije pomisli: »Idem iz blizine vidjeti tu rijetku pojavu zašto grm ipak ne izgara.«
4 Kad Gospodin vidje gdje prilazi da vidi, poviknu mu Bog iz grma: »Mojsije, Mojsije!«
On odgovori: »Evo me!«
5 A on zapovjedi: »Ne primiči se bliže ovamo! Izuj obuću s nogu! Jer mjesto na kojemu stojiš sveto je tlo!«
6 I nastavi: »Ja sam Bog oca tvojega, Bog Abrahamov, Izakov i Bog Jakovljev.«
Tada Mojsije zakloni svoje lice, jer se bojao gledati u Boga.
7 A Gospodin reče: »Dobro vidjeh nevolju svojega naroda u Egiptu i razabrah njegovu tužbu na tlačitelje. Znam kako puno trpi. 8 Zato, evo, siđoh da ga izbavim iz ruku Egipćana i da ga izvedem iz te zemlje u zemlju lijepu i prostranu, u zemlju u kojoj teče mlijeko i med, u mjesta gdje su Kanaanci, Hetiti, Amorejci, Perižani i Jebusejci. 9 Dosta tužba Izraelovih sinova dopre do mene, i ja vidim kako ih teško muče Egipćani. 10 Zato sad idi! Šaljem te k faraonu. Izvedi moj narod, Izraelove sinove, iz Egipta!«

Zato sad idi! Šaljem te k faraonu. Izvedi Moj narod, Izraelove sinove, iz Egipta!

Izlazak 3:10

JAŠUĆI pustinjom Chihuahuan, kasnih 1800-ih, Jim White uočio je spiralni oblak koji se poput dima dizao prema nebu. Posumnjao je da je riječ o požaru i odlučio je to pomnije istražiti. Srećom ‘dim’ je bio veliko jato šišmiša koji su izletjeli iz rupe u zemlji. White je naišao na Carlsbadove špilje u Novome Meksiku, golemi i veličanstveni sustav špilja.

Dok je čuvao ovce u bliskoistočnoj pustinji, i Mojsije je vidio neobičan prizor koji je privukao njegovu pozornost –plamen »što je izbijao iz grma« ali grm nije izgarao (r. 2). Kad je sam Bog progovorio iz grma, Mojsije je shvatio da je riječ o nečemu mnogo većem nego što se isprva činilo. Gospodin je rekao Mojsiju: ​​»Ja sam Bog oca tvojega, Bog Abrahamov« (r. 6). Bog je odlučio izvesti zarobljeni narod na slobodu i pokazati im njihov istinski identitet kao Njegove djece (r. 10).

Više od šesto godina prije toga Bog je obećao Abrahamu: »U tebi će biti blagoslovljena sva plemena na zemlji« (Postanak 12:3). Odlazak Izraelaca iz Egipta bio je samo jedan korak u tom blagoslovu – Božjem planu da spasi svoje stvorenje kroz Mesiju, Abrahamova potomka.

I mi možemo uživati ​​u blagodatima tog blagoslova. Bog nudi spasenje svima. Krist je došao umrijeti za grijehe cijeloga svijeta. Vjerujemo li to postajemo djecom živoga Boga.

– Tim Gustafson

Oče, hvala Ti što, iako si svet, možemo doći k Tebi.