Dajte sve što ste dobili

Pročitajte: Druga poslanica Korinćanima 9:6-11

6 A ovo velim: tko oskudno sije, oskudno će i žeti, a tko obilno sije, obilno će i žeti. 7 Svaki neka dâ kako je odlučio u srcu, a ne sa žalošću ili zbog prisile, jer Bog ljubi vesela darovatelja. 8 A Bog može učiniti da bude među vama obilna svaka milost, da u svemu imate svega svagda dovoljno i da vam preostane za svako dobro djelo; 9 kao što je pisano:
»Raskošno dade siromasima,
njegova pravda ostaje dovijeka.«
10 A onaj koji »daje sjeme sijaču«, dat će i kruh za jelo i umnožit će vaše sjeme i dat će da uzrastu plodovi vaše pravde, 11 da se u svemu obogatite za svaku darežljivost koja po nama iskazuje hvalu Bogu.

Svaki neka dâ kako je odlučio u srcu.

2 Korinćanima 9:7

STUPNJEVANJE. To je pojam koji se koristi u svijetu tjelovježbe i omogućava svima da sudjeluju. Primjerice, ako je riječ o sklekovima, možda ih vi možete napraviti deset zaredom, ja mogu samo četiri. Preporuka moje voditeljice u fitnes-centru bila je da broj sklekova prilagodim svojim trenutačnim tjelesnim mogućnostima. Nismo svi na istom stupnju, ali svi se možemo kretati u istom smjeru. Drugim riječima, rekla je: »Napravite svoja četiri skleka svom svojom snagom. Ne uspoređujte se ni s kim. Odredite stupanj svoje snage za sada i nastavite raditi ono što možete. Možda ćete se ubrzo iznenaditi da ćete moći napraviti sedam, pa čak i deset sklekova.«

Kad je riječ o davanju, apostol Pavao bio je jasan: »Bog ljubi vesela darovatelja« (r. 7). Ali i njegovo ohrabrivanje vjernika u Korintu uključuje stupnjevanje. »Neka svatko dadne kako je srcem odlučio« (r. 7, K. S.).

Svatko od nas na različitom je stupnju davanja. Ti se stupnjevi ponekad s vremenom mijenjaju. Uspoređivanje nije korisno, ali stav je. S obzirom na okolnosti, dajte »obilno« (r. 6). Naš Bog je obećao da postojana navika radosnog davanja obogaćuje naš život i bit ćemo blagoslovljeni za »svaku darežljivost koja po nama iskazuje hvalu Bogu« (r. 11).

– John Blase

Darežljivi Bože, daj nam mudrost da se ne uspoređujemo, snagu da obilno sijemo i vjeru da rezultate prepustimo Tebi.