Ne dajte se prevariti

Pročitajte: Knjiga Postanka 3:1-7

1 Zmija je bila lukavija od svih životinja zemaljskih što ih je bio učinio Gospodin Bog. Ona reče ženi: »Je li doista kazao Bog da ne smijete jesti ni s kojeg drveta u vrtu?«
2 Žena odgovori zmiji: »Od plodova drveća u vrtu smijemo jesti. 3 Samo od plodova drveta što stoji usred vrta zapovjedio je Bog: Od toga ne smijete jesti, pa ni dotaknuti ga, inače morate umrijeti.«
4 Zmija odvrati ženi: »Nikako ne ćete umrijeti. 5 Štoviše, zna Bog da će vam se otvoriti oči čim s njega budete jeli, i da ćete postati kao Bog, kad spoznate što je dobro i zlo.«
6 Sada istom vidje žena kako je plod drveta dobar za jelo i ugodan za pogled, i kako je plod drveta poželjan, jer daje spoznaju. I ona uze od njegova ploda i pojede. I mužu svojemu, koji je bio uz nju, dade od njega; i on također pojede. 7 Tada se oboma otvoriše oči i oni opaziše da su bili goli. Zato spletoše smokvino lišće i načiniše sebi od njega pregače.

Jer je lažac i otac laži.

Ivan 8:44

PJEGAVA lanterna je štetnik iz porodice muha s točkicama na sivkastim vanjskim krilima i jarko crvenim unutarnjim krilima koja trepere dok leti. No njezina je ljepota varljiva. U nekim dijelovima svijeta predstavlja invazivnu vrstu jer može nanijeti veliku štetu okolišu i gospodarstvu. Hrani se sokovima drvenastih biljaka, uključuje voćke i vinovu lozu, ostavljajući za sobom ljepljivu sluz koja izaziva plijesan – stabla se osuše ili im ostaje nedovoljno snage da donesu rod.

U priči o Adamu i Evi čitamo o drukčijoj vrsti prijetnje. Đavao u obličju zmije prevario je i muža i ženu. Rekao im je da ne moraju poslušati Boga i da će, budu li jeli plod sa zabranjenog drveta, »postati kao Bog« (Postanak 3:1-7). Ali zašto su poslušali zmiju? Jesu li Evu namamile samo zmijine riječi ili ju je privuklo još nešto? Sveto pismo daje naslutiti da je đavao bio lijep (Ezekiel 28:12). Ipak, on je pao na istom iskušenju kojim je zaveo Evu: »Hoću biti jednak Višnjemu!« (Izaija 14:14)

Sva ljepota koju đavao sada ima služi mu da prevari (Postanak 3:1; Ivan 8:44; 2 Korinćanima 11:14). Od trenutka kada je pao, nastoji za sobom povući druge – ili ih spriječiti da rastu. Ali mi na našoj strani imamo nekoga mnogo moćnijeg! Možemo dotrčati Isusu, našem predivnom Spasitelju.

– Alyson Kieda

Bože, pomogni nam odvagnuti to što vidimo i čujemo u odnosu na istinu Evanđelja.