Nikada previše grješni

Pročitajte: Nehemija 9:17,27-31

17 Ne htjedoše slušati
i nisu se spominjali tvojih čudesa,
što si ih činio za njih.
Oni postaše tvrdoglavi,
izabraše sebi poglavara
i htjedoše se vratiti u Egipat, u ropstvo.
Ali ti si Bog koji oprašta,
milostiv i milosrdan,
strpljiv i bogat dobrotom.
Nisi ih ostavio.

27 Zato si ih davao u ruke njihovim neprijateljima,
da ih oni pritisnu.
A kad bi tad u svojoj nevolji povikali tebi,
ti si ih uslišio s neba.
Davao si im, u velikom svome milosrđu,
spasitelje koji bi ih izbavljali iz ruku njihovih neprijatelja.
28 A čim bi otpočinuli,
opet su činili zlo pred tobom.
Tada si ih prepuštao
ruci njihovih neprijatelja,
i oni su im vladali.
Oni bi tad ponovno povikali k tebi,
i ti si ih uslišio s neba
i često ih izbavljao u velikom svome milosrđu.
29 Opominjao si ih ozbiljno,
da ih obratiš k svojemu Zakonu.
Ali oni ostadoše prkosni,
ne poslušaše tvojih zapovijedi,
i griješili su protiv tvojih zakona,
po kojima živi onaj koji ih vrši.
Oni ti uporno pokazaše leđa,
bili su prkosna srca i nisu slušali.
30 Trpio si ih mnoge godine
i opominjao ih svojim duhom
preko svojih proroka.
Ali ne poslušaše.
Tada si ih dao u ruke narodima zemalja.
31 Ali u prevelikom svom milosrđu
nisi dao da posve propadnu.
Nisi ih ostavio,
jer si Bog milostiv i milosrdan.

Ali ti si Bog koji oprašta, milostiv i milosrdan, strpljiv i bogat dobrotom.

Nehemija 9:17

»KADA bih dotaknula Bibliju, zapalila bi se«, rekla je moja profesorica engleskog jezika na fakultetu. Rastužila sam se. Roman koji smo čitali toga jutra odnosio se na biblijski redak. Kad sam izvadila svoju Bibliju da ga potražim, primijetila je i komentirala. Moja profesorica je izgleda mislila da je previše grješna da bi joj bilo oprošteno. No ja nisam bila dovoljno hrabra da joj kažem o Božjoj ljubavi – i da u Bibliji piše da uvijek možemo tražiti Božje oproštenje.

U knjizi proroka Nehemije nalazimo primjer pokajanja i oproštenja. Izraelci su bili u izgnanstvu zbog svoga grijeha, ali sada su se smjeli vratiti u Jeruzalem. Nakon što su se »naselili«, svećenik Ezra im je čitao iz »Mojsijeva zakona« (pročitajte 7:73 – 8:3). Priznali su svoj grijeh i sjetili se da ih Bog usprkos grijehu nije »ostavio« (9:17,19). Naprotiv, On ih je »uslišio s neba« kada su ga pozvali u pomoć i pun suosjećanja i milosrđa bio je s njima (r. r. 27-31).

Na sličan je način Bog strpljiv s nama. Neće nas napustiti ako odlučimo priznati svoj grijeh i obratimo se Njemu. Voljela bih da se mogu vratiti i reći svojoj profesorici da ju, bez obzira na njezinu prošlost, Isus voli i želi da bude dio Njegove obitelji. Isti to osjeća prema vama i meni. Možemo mu se približiti tražeći oproštenje – i On će nam ga dati!

– Julie Schwab

Bože, hvala što nitko nije previše grješan da bi mu oprostio.