Odlutati

Pročitajte: Evanđelje po Luki 15:1-7

1 Svi carinici i grješnici približavali su se k njemu da ga slušaju. 2 Na to su farizeji i pismoznanci mrmljali i govorili: »Ovaj prima grješnike i jede s njima.«
3 Tada im kaza ovu prispodobu: 4 »Ako jedan od vas ima sto ovaca i jednu od njih izgubi, ne ostavi li devedeset i devet u pustinji i ne ide li za izgubljenom, dok je ne nađe? 5 Kad je nađe, uzme je pun radosti na svoja ramena. 6 I kad dođe kući, sazove svoje prijatelje i susjede i govori im: Radujte se sa mnom! Nađoh svoju ovcu koja je bila izgubljena. 7 Kažem vam: Isto će tako biti na nebu veća radost zbog jednoga jedinoga grješnika koji se obrati, negoli zbog devedeset i devet pravednika koji ne trebaju obraćenja.

Radujte se sa mnom! Nađoh svoju ovcu koja je bila izgubljena.

Luka 15:6

BUDUĆI da je živio u blizini farma, komičar Michael Yaconelli primijetio je da su krave sklone odlutati dok pasu. Krava je stalno u pokretu, uvijek tražeći ‘zelenije pašnjake’, kako kaže poznata uzrečica. Uz rub farme možda ugleda hladnu svježu travu u sjeni stabla. S druge strane srušene ograde opazit će grm s ukusnim lišćem. I krava će odlutati daleko na drugu stranu ograde i izići na cestu. Polako će pasti i izgubiti se.

Nisu samo krave sklone lutanju. Ovce također lutaju, ali vjerojatno su tome najskloniji ljudi.

Možda je to jedan od razloga zašto nas Bog u Bibliji uspoređuje s ovcama. Lako je krivudati i ‘pasti’ kroz neodgovorne kompromise i loše odluke i ne vidjeti koliko smo se udaljili od istine.

Isus je farizejima ispričao priču o izgubljenoj ovci. Ovca je pastiru bila toliko vrijedna da je ostavio sve druge ovce i otišao tražiti zalutalu. A kad ju je pronašao, priredio je veliko slavlje (r. r. 1-7).

Tako se Bog raduje zbog onih koji mu se vrate. Isus je rekao: »Radujte se sa mnom, jer sam našao svoju izgubljenu ovcu!« (r. 6, K. S.) Bog nam je poslao Spasitelja da nas pronađe i vrati kući.

– Cindy Hess Kasper

Oče, osjećamo se izgubljenima. Jesmo li odlutali predaleko? Dotakni nam srce i pokažite put kući.