Ukorijenjeni u ljubavi

Pročitajte: Poslanica Efežanima 3:14-21

14 Zbog toga prigibam svoja koljena pred Ocem 15 od kojega dobiva značenje svako očinstvo na nebesima i na zemlji. 16 Neka vam po bogatstvu svoje slave dade da se po njegovu Duhu učvrstite za nutarnjeg čovjeka. 17 Neka Krist po vjeri prebiva u vašim srcima da budete u ljubavi ukorijenjeni i utemeljeni. 18 Usrdno molim da biste mogli razumjeti sa svima svetima koja je širina i dužina, i visina i dubina; 19 i spoznati Kristovu ljubav koja nadilazi svaku spoznaju, da budete ispunjeni svom Božjom puninom.
20 A onome koji može sve učiniti obilnije nego što molimo ili mislimo, po sili koja djeluje u nama, 21 njemu slava u Crkvi i u Kristu Isusu u sva pokoljenja od vijeka do vijeka! Amen.

Neka Krist po vjeri prebiva u vašim srcima da budete u ljubavi ukorijenjeni i utemeljeni.

Efežanima 3:17

»TO je sve!« rekla je Megan. Odrezala je grančice svoje geranije, umočila odrezani dio u med i posadila u posudu napunjenu kompostom. Megan me je učila kako umnožiti geranije: kako jednu zdravu biljku pretvoriti u mnogo biljaka.Željela sam imati cvijeće koje mogu darivati drugima. Med, rekla je, pomaže da mlada biljka pusti korijenje.

Gledajući njezin rad, pitala sam se čime možemo potaknuti rast duhovnog korijenja. Što nam pomaže da izrastemo u snažne, ‘rascvjetane’ ljude vjere? Što sprječava da se ne osušimo ili ne prestanemo rasti? Pišući Efežanima, Pavao kaže da za to moramo biti »ukorijenjeni i utemeljeni« (r. 17). Ta ljubav dolazi od Boga, koji nas jača dajući nam Duha Svetoga. Kada Krist prebiva u našim srcima moći ćemo »razumjeti sa svim svetima koja je širina i dužina« Kristove ljubavi (r. 18), iskusit ćemo Božju prisutnost i bit ćemo »ispunjeni do sve punine koja dolazi od Boga« (r. 19, K. S.)

Duhovno odrastanje zahtijeva ukorijenjenost u ljubavi Božjoj – razmišljanje o istini da nas voli Bog koji »može učiniti neograničeno više od onoga što možemo moliti ili misliti« (r. 20, K. S.). Kakva nevjerojatna osnova za našu vjeru!

– Amy Peterson

Bože, hvala Ti što nas ljubiš. Pomogni nam razmišljati o toj važnoj istini. Neka Tvoja ljubav raste u našem srcu, daje ljepotu našem životu i svijetu koji Te treba.