Krist u nama

Pročitajte: Poslanica Kološanima 1:25-27

25 Njoj ja postadoh poslužitelj po Božjoj odredbi koja mi je dana za vas, da ispunim Božju riječ, 26 otajstvo koje je bilo sakriveno od vjekova i pokoljenja, a sada je objavljeno njegovim svetima. 27 Njima Bog htjede objaviti kako je bogata slava ovog otajstva među poganima, a to je Krist u vama, nada u slavu.

Njima Bog htjede objaviti kako je bogata slava ovog Otajstva među poganima, a to je Krist u vama, nada u slavu.

Kološanima 1:27

THÉRÈSE je bila radosno i bezbrižno dijete – sve dok joj majka nije umrla kad je imala samo četiri godine. Postala je plašljiva i lako se uznemirila. No mnogo godina poslije, jednoga Badnjaka, sve se promijenilo. Nakon što je proslavila Isusovo rođenje u svojoj crkvi, osjetila je da ju je Bog oslobodio od straha i dao joj radost. Promjenu je pripisala sili kojom je Bog sišao s neba i postao čovjek, Isus, i tome da On prebiva u njoj.

Što Kristu znači da prebiva u nama? To je Tajna, rekao je Pavao crkvi u Kolosima. »Otajstvo koje je bilo sakriveno od vjekova i pokoljenja, a sada je objavljeno Njegovim svetima« (r. 26). »Njima je Bog htio saopćiti kako je bogata slava ove Tajne među poganima koja glasi: Krist, nada slave, jest među vama« (r. 27, K. S.). Budući da Krist sada prebiva u vjernicima u Kolosima, mogli su iskusiti radost novog života. Više nisu robovali svojoj staroj grješnoj naravi.

Ako smo zamolili Isusa da bude naš Spasitelj, i mi živimo to Otajstvo. On prebiva u nama. Svojim Duhom može nas osloboditi od straha, kao što je učinio Thérèsei, i roditi u nama plodove svoga Duha, kao što su radost, mir i umjerenost (Galaćanima 5:22,23).

– Amy Boucher Pye

Zahvalimo Bogu što smo i mi dio tog Otajstva.