Ukloniti uljeza

Pročitajte: Poslanica Efežanima 5:25-33

25 Muževi, ljubite svoje žene, kao što je i Krist ljubio Crkvu i sebe samoga predao za nju, 26 da je posveti, očistivši je vodenom kupelju i riječju, 27 da on privede sebi slavnu Crkvu koja nema ljage ni nabora, ili što slično, nego da bude sveta i neokaljana. 28 Tako su dužni i muževi ljubiti svoje žene kao svoja tijela. Tko ljubi svoju ženu, sebe samoga ljubi. 29 Jer nitko nikada ne mrzi svoje tijelo, nego ga hrani i njeguje, kao i Krist Crkvu. 30 Mi smo udovi njegova tijela. 31 Zato će muškarac ostaviti svog oca i majku, i prionut će za svoju ženu, i bit će njih dvoje jedno tijelo. 32 Otajstvo je ovo veliko; a ja velim s obzirom na Krista i na Crkvu.
33 Među vama neka svaki pojedini muž ljubi svoju ženu kao sebe samoga; a žena neka poštuje svojega muža!

Muževi, ljubite svoje žene, kao što je i Krist ljubio Crkvu i sebe samoga predao za nju.

Efežanima 5:25

NIJE ni svanulo kada je moj muž ustao iz kreveta i otišao u kuhinju. Vidjela sam kako pali i gasi svjetlo i pitala se što radi. Tada sam se sjetila da sam prethodnog jutra vrisnula kad sam vidjela uljeza na našoj kuhinjskoj radnoj plohi. Drugim riječima, jedno od nepoželjnih stvorenja sa šest nogu. Moj suprug je znao koliko ih se bojim i dojurio je da ga makne. Jutros je ustao rano kako bi bio siguran da u našoj kuhinji nema kukaca i da mogu ući bez straha.

Moj se muž probudio razmišljajući o meni, stavljajući moju potrebu ispred svoje. To što je učinio za mene je slika ljubavi koju Pavao opisuje u 5. poglavlju Poslanice Efežanima: »Muževi, ljubite svoje žene, kao što je i Krist ljubio Crkvu i sebe samoga predao za nju (…) Tako su dužni i muževi ljubiti svoje žene kao svoja tijela. Tko ljubi svoju ženu, sebe samoga ljubi« (r. r. 25,28). Pavlovo uspoređivanje muževe ljubavi s Kristovom ljubavlju pokazuje da je On stavio naše potrebe ispred svojih. Moj muž zna da se bojim određenih uljeza i zato su moje brige postale njegov prioritet.

To se načelo ne odnosi samo na muževe. Nakon Isusova primjera, svatko od nas može se potruditi ukloniti uljeze stresa, straha, stida ili tjeskobe kako bi se netko nesputano kretao svijetom.

– Elisa Morgan

Isuse, hvala što si iz našeg života uklonio uljeza, grijeh!