Započnite s krajem

Pročitajte: Poslanica Filipljanima 1:3-11

3 Zahvaljujem Bogu svojemu kad se god spomenem vas, 4 moleći svagda u svakoj svojoj molitvi za sve vas s radošću 5 što vi postadoste zajedničari u evanđelju od prvoga dana do danas. 6 Uzdam se upravo u to da će onaj koji je počeo dobro djelo u vama, dovršiti ga do dana Krista Isusa. 7 Pravedno je da ovako mislim o svima vama, jer vas nosim u srcu, budući da ste svi sudionici moje milosti i u mojim okovima i u obrani i potvrđivanju evanđelja. 8 Doista, Bog mi je svjedok kako čeznem za svima vama najnježnijom ljubavlju Krista Isusa. 9 I zato se molim da vaša ljubav sve više obiluje u spoznaji i u svakom razumijevanju, 10 da razabirete što je bolje te da budete čisti i bez spoticanja na Kristov dan, 11 puni plodne pravde po Isusu Kristu, na slavu i hvalu Božju.

Uzdam se upravo u to da će Onaj koji je počeo dobro djelo u vama, dovršiti ga do dana Krista Isusa.

Filipljanima 1:6

»ŠTO želiš biti kad odrasteš?« Često su me to pitali kad sam bio dijete. I odgovori su se mijenjali iz dana u dan. Liječnik. Vatrogasac. Misionar. Vođa štovanja. Fizičar – ili zapravo MacGyver (omiljeni TV junak). Sada kao otac četvero djece razmišljam o tome koliko im je teško kada im postavljaju to pitanje. Ponekad im želim reći: »Znam u čemu ćete biti sjajni!« Roditelji ponekad mogu vidjeti više u svojoj djeci nego što djeca mogu vidjeti u sebi.

To se podudara s onime što je Pavao vidio u vjernicima u Filipima – onima koje je volio i za koje se molio (r. 3). On je mogao vidjeti kraj; znao je što će oni biti u konačnici. Biblija nam daje veliku sliku, predokus kraja priče –– uskrsnuća i obnove svega (pročitajte 1 Korinćanima 15 i Otkrivenje 21). Ali govori nam i o tome tko piše priču.

Pavao je u prvim redcima pisma, koje piše iz zatvora, podsjetio crkvu u Filipima: »Siguran sam u ovo isto da će Onaj koji je počeo dobro djelo među vama dovršiti ga do Dana Krista Isusa« (Filipljanima 1:6, K. S.). Isus je započeo djelo i On će ga dovršiti. Riječ dovršiti je osobito važna – priča ne završava sama od sebe jer Bog ništa ne ostavlja nedovršenim.

– Glenn Packiam

Dragi Isuse, hvala Ti što Ti vodiš brigu o našoj priči. Ona ne ovisi o nama. Tebi predajemo život.