Propovijedati ili orati?

Pročitajte: Poslanica Efežanima 4:4-16

4 Jedno tijelo i jedan Duh, kao što ste i pozvani u jednoj nadi svoga poziva. 5 Jedan Gospodin, jedna vjera, jedno krštenje! 6 Jedan Bog i Otac sviju koji vlada nad svima, djeluje po svima i boravi u svima.
7 A svakomu je od nas dana milost po mjeri, kako ju je Krist darovao. 8 Zato govori:
»Uziđe na visinu, odvede zarobljene
i porazdijeli darove ljudima.«
9 Što znači »uziđe«, nego da najprije i siđe u donje dijelove zemlje? 10 Onaj koji siđe ujedno je onaj koji i uziđe nad sva nebesa, da ispuni sve. 11 I on je dao jedne za apostole, a druge za proroke, jedne za evanđeliste, a druge za pastire i učitelje, 12 da se sveti usavrše za djelo služenja, na izgradnju Kristova tijela. 13 Tako ćemo svi stići do jedinstva vjere i spoznanja Sina Božjega, do savršena čovjeka, do uzrasta Kristove punine. 14 Ne budimo više mala djeca koju ljulja i zanosi svaki vjetar nauka po zloći ljudi, po lukavstvu koje vodi u zabludu. 15 Držimo se istine u ljubavi i u svemu rastimo u onome koji je glava, Krist. 16 Od njega kao glave sve je tijelo sastavljeno i povezano svakom opskrbnom vezom, prema djelotvornosti odmjerenoj svakom pojedinom udu, te čini da tijelo raste i izgrađuje se u ljubavi.

Od Njega kao glave sve je tijelo sastavljeno i povezano svakom opskrbnom vezom… te čini da tijelo raste i izgrađuje se u ljubavi.

Efežanima 4:16

PREMA obiteljskoj predaji braća Billy i Melvin Graham jednog su dana stajali na svojemu poljoprivrednom gospodarstvu i gledali zrakoplov kako ispisuje po nebu dva slova – »GP«.

Obojica su zaključila da se to što piše odnosi na njih. Jedan je mislio da to znači ‘Go Preach’ (idi propovijedati). Drugi je to pročitao kao ‘Go Plough’ (idi orati). Jedan od njih, Billy, posvetio se propovijedanju Evanđelja i postao simbol- om evangelizacije. Njegov brat Melvin godinama je vjerno vodio obiteljsko gospodarstvo. No bez obzira na to što je pisalo na nebu, ako je Bog pozvao Billyja da propovijeda, a Melvina da ore, što se čini točnim, obojica su proslavila Boga svojim zvanjima. I dok je Billy imao dugu propovjedničku karijeru, njegov uspjeh ne znači da je poslušnost njegova brata pozivu da ore bila manje važna.

I dok Bog neke poziva u takozvanu punovremenu službu (r. r. 11,12), to ne znači da oni u drugim zvanjima i ulogama ne rade nešto jednako važno. U oba slučaja Pavao bi rekao da svatko treba raditi svoj posao (r. 16). To znači da častimo Isusa vjerno koristeći darove koje nam je dao. Radimo li to, bilo da propovijedamo ili oremo, Isusu je jednako važno.

– Dave Branon

Pomogni nam, Bože, da naše riječi, postupci i odnos prema radu i drugima svjedoče za Tebe.