Srčan i jak

Pročitajte: Jošua 1:1-9

1 Poslije smrti Mojsija, sluge Gospodnjega, reče Gospodin Jošui, Nunovu sinu, sluzi Mojsijevu: 2 »Sluga moj Mojsije mrtav je. Zato sad ustani, pođi tamo preko Jordana, ti i sav narod, u zemlju koju dajem njima, sinovima Izraelovim. 3 Svako mjesto na koje stupi vaša noga dajem vam, kao što obećah Mojsiju. 4 Od pustinje i tamo od Libanona do velike rijeke Eufrata, sva zemlja Hetita, do velikoga mora na zapadu, bit će vaše područje. 5 Nitko se ne će moći održati pred tobom svega tvojega života. Kao što sam bio s Mojsijem, tako ću biti i s tobom. Ne ću ti uskratiti svoju pomoć i ne ću te ostaviti. 6 Budi srčan i jak! Jer ti ćeš tome narodu dati u baštinu zemlju za koju sam se zakleo njihovim ocima da ću im je dati. 7 Samo budi srčan i čvrsto odlučan, da brižno držiš sav Zakon što ti ga je dao moj sluga Mojsije! Ne odstupaj od njega ni nadesno ni nalijevo, da uspiješ u svemu što poduzmeš! 8 Imaj uvijek ovu knjigu zakona u svojim ustima i razmišljaj o njoj dan i noć, da brižno držiš sve što je u njoj napisano; jer tada ćeš imati sreću i uspjeh u svim svojim djelima. 9 Zapovijedam ti dakle: Budi srčan i odlučan! Ne boj se i ne plaši se! Jer Gospodin, Bog tvoj, s tobom je u svemu što poduzmeš.«

Kao što sam bio s Mojsijem, tako ću biti i s tobom. Ne ću ti uskratiti svoju pomoć i ne ću te ostaviti.

Jošua 1:5

SVAKE noći, kad bi mali Caleb zatvorio oči, osjećao bi kako ga obavija tama. Tišinu njegove sobe redovito je prekidalo škripanje njihove drvene kuće u Kostariki. Tada su i šišmiši na tavanu postali aktivniji. Njegova je majka stavila noćnu svjetiljku u njegovu sobu, ali dječak se još uvijek bojao mraka. Jedne noći Calebov je tata pričvrstio biblijski redak na dasku u podnožje njegova kreveta. Pisalo je: »Ne boj se i ne plaši se… Bog tvoj, s tobom je u svemu što poduzmeš« (r. 9). Caleb je počeo svake večeri čitati te riječi. – Papir s Božjim obećanjem ostao je na tome mjestu do njegova odlaska na fakultet.

U 1. poglavlju Jošue čitamo o prijelazu vodstva na Joshuu nakon što je Mojsije umro. Zapovijed da bude »srčan i jak« (r. 6) ili »odvažan i hrabar« (K. S.) nekoliko je puta ponovljena Joshui i Izraelcima da se istakne njezina važnost (r. r. 7,9). Sigurno su se bojali neizvjesne budućnosti, ali Bog ih je uvjeravao: »Kao što sam bio s Mojsijem, tako ću biti i tobom. Ne ću ti uskratiti svoju pomoć i ne ću te ostaviti« (r. 5).

Prirodno je bojati se, ali za naše je tjelesno, duševno i duhovno zdravlje štetno živjeti u strahu. Baš kao što je Bog u prošlosti hrabrio svoje sluge, i mi možemo biti srčani i jaki zbog Onoga koji obećava da će uvijek biti s nama.

– Cindy Hess Kasper

Bože, podsjeti nas na svoje obećanje kad se bojimo.