Čak i tacosi

Pročitajte: Evanđelje po Mateju 10:37-42

37 Tko ljubi oca ili majku više nego mene, nije mene dostojan. I tko ljubi sina ili kćer više nego mene, nije mene dostojan. 38 Tko ne uzme na se svoj križ i ne pođe za mnom, nije mene dostojan. 39 Tko gleda da dobije svoj život, izgubit će ga, a tko izgubi svoj život zbog mene, dobit će ga.
40 Tko vas prima, mene prima. Tko prima mene, prima onoga koji me je poslao. 41 Tko prima proroka jer je prorok, primit će proročku plaću. Tko prima pravednika jer je pravednik, primit će pravedničku plaću. 42 Tko jednome od ovih malenih pruži samo čašu hladne vode da se napije, jer je moj učenik, zaista kažem vam, on ne će izgubiti svoju plaću.«

Tko jednome od ovih malenih pruži samo čašu hladne vode… ne će izgubiti svoju plaću.

Matej 10:42

ASHTON i Austin Samuelson nakon završetka studija osjetili su snažnu želju da služe Isusu, ali ne na uobičajeni način, u crkvi. A što je sa služenjem u svijetu? Savršeno. Spojili su tu želju i problem gladne djece sa svojim bogomdanim poduzetničkim sposobnostima i 2014. godine pokrenuli restoran brze hrane koji poslužuje tacose. Ali to nije restoran kao svaki drugi. Njihovo se poslovanje temelji na filozofiji »kupi jedan daj jedan«. Od svakoga prodanog obroka doniraju novac dovoljan za primjereni obrok pothranjenog djeteta. Do sada su pomogli u više od šezdeset zemalja. Cilj im je pridonijeti okončanju problema gladne djece – taco po taco.

Isusove riječi u 10. poglavlju Evanđelja po Mateju nisu tajnovite. Zadivljujuće su jasne: pobožnost se dokazuje djelovanjem, a ne riječima (r. 37-42). Jedno od njih je davanje ‘malenima’. Samuelsonovi pomažu djeci. No imajte na umu da ‘maleni’ ne znači isključivo dob. Krist nas poziva da dajemo svakome tko ‘malo vrijedi’ u očima ovoga svijeta: siromašnima, bolesnima, zatvorenicima, izbjeglicama, svima koji su u potrebi. A što da dajemo? Pa, Isus kaže dovoljno je i »čašu hladne vode« (r. 42). Ako se računa čaša obične hladne vode, onda to bez sumnje vrijedi i za tacose.

– John Blase

Isuse, daj nam oči da vidimo i uši da čujemo kako bismo mogli služiti malenima oko sebe.