Bog čuje sve

Pročitajte: Prva Kraljevima 18:25-27,30-39

25 Potom reče Ilija Baalovim prorocima: »Izaberite sebi jednoga junca i najprije ga pripremite! Jer ste vi u većini. Onda prizovite ime svojega boga; ali ognja ne podmećite!« 26 Oni uzeše junca kojega im dade, pripremiše ga i prizivali su od jutra do podne Baalovo ime vičući: »Baale, usliši nas!« Ali nije dolazio nikakav glas i nikakav odgovor. Pritom su plesali oko žrtvenika koji su bili napravili. 27 Kad je bilo podne, naruga im se Ilija govoreći: »Vičite glasnije! Jer on je bog. Možda je zaposlen ili je otišao na stranu, ili je na putu. Možda i spava i mora se probuditi.«
30 A tada pozva Ilija sav narod: »Pristupite ovamo, k meni!« Sav narod pristupi k njemu. On podiže opet razvaljeni Gospodnji žrtvenik. 31 Prema broju plemena Jakovljevih sinova, kojemu je bila došla riječ Gospodnja: »Izrael će biti tvoje ime«, uze Ilija dvanaest kamenova. 32 Od toga kamenja napravi žrtvenik u ime Gospodnje i oko žrtvenika iskopa jarak, dosta velik, da bi u nj stale dvije mjere žita. 33 Tada naslaga drva, raskomada junca i stavi ga na žrtvenik. 34 Potom zapovjedi: »Napunite četiri vrča vode i izlijte je na žrtvu paljenicu i na drva!« On zapovjedi: »Učinite to još jednom!« Učiniše još jednom. Nato zapovjedi: »Učinite to po treći put!« I učiniše po treći put, 35 tako da je potekla voda oko žrtvenika. Dade i jarak napuniti vodom. 36 Kad je onda došlo vrijeme da se prinese žrtva, pristupi Ilija i pomoli se: »Gospodine, Bože Abrahamov, Izakov i Izraelov, danas objavi da si ti Bog Izraelov i ja tvoj sluga, i da sam ja sve ovo učinio po tvojoj zapovijedi! 37 Usliši me, Gospodine, usliši me i daj da upozna ovaj narod da si ti, Gospodine, pravi Bog i da si obratio njihova srca!« 38 Tada padne Gospodnji oganj i spali žrtvu paljenicu i drva, kamenje i zemlju, i popije vodu u jarku. 39 Kad to vidješe svi ljudi, baciše se ničice na svoje lice i povikaše: »Gospodin je pravi Bog, Gospodin je pravi Bog!«

… da sam ja sve ovo učinio po tvojoj zapovijedi!

1 Kraljevima 18:37

JEDNO od najduljega zabilježenog kašnjenja poštanske pošiljke u povijesti je osamdeset i devet godina. Vlasnik kuće u Velikoj Britaniji dobio je 2008. pozivnicu na domjenak koja je 1919. izvorno poslana bivšoj stanarki. Pozivnica je stavljena u poštanski sandučić, ali razlog kašnjenja ostaje tajnom.

Čak nas i najbolji ljudski napori u komunikaciji ponekad iznevjere, ali Biblija jasno daje do znanja da Bog nikada ne propušta čuti svoj vjerni narod. U 18. poglavlju Prve knjige o Kraljevima Ilija je pokazao upečatljiv kontrast između poganskog boga Baala i Gospodina. U obračunu koji je trebao pokazati tko je pravi Bog, nakon što su se Baalovi proroci satima molili, Ilija im se rugao: »Vičite glasnije! Jer on je bog. Možda je zaposlen ili je otišao na stranu, ili je na putu. Možda i spava i mora se probuditi« (r. 27). Tada se Ilija pomolio Bogu kako bi se narod obratio i Božja se snaga jasno pokazala.

Iako odgovor na naše molitve možda neće biti trenutačan kao u Ilijinu slučaju, možemo biti sigurni da ih Bog čuje (Psalam 34:18). Biblija nas podsjeća da su Bogu dragocjene naše molitve poput »zlatne čaše pune tamjana« (Otkrivenje 5:8). Bog će odgovoriti na svaku molitvu po svojoj savršenoj mudrosti i na svoj način. U nebu nema ‘izgubljenih’ pisama.

– James Banks

Oče, čudesno je da uvijek čuješ naše molitve! Veličamo te jer su ti naše molitve dragocjene.