Srušite ovu kuću

Pročitajte: Evanđelje po Ivanu 2:13-25

13 A blizu je bio židovski Vazam, i uziđe Isus u Jeruzalem 14 U Hramu zateče trgovce što su prodavali volove, ovce i golubove, i mjenjače što su bili ondje posjedali. 15 Tada on splete od užeta bič i izagna iz Hrama sve, zajedno s ovcama i volovima. Mjenjačima prosu novce i prevrnu njihove stolove. 16 Onima što su prodavali golubove, reče: »Nosite to odavle i ne činite od kuće mojega Oca trgovačku kuću!« 17 Tada se sjetiše njegovi učenici riječi Pisma: »Izjedat će me revnost za tvoju kuću.« 18 A Židovi mu prigovoriše: »Kojim nam čudesnim znakom dokazuješ da to smiješ raditi?« 19 Isus im odvrati: »Razvalite ovaj Hram, i za tri ću ga dana opet sagraditi.« 20 Tada Židovi rekoše: »Četrdeset i šest godina gradilo se na ovom Hramu, i ti da ga u tri dana sagradiš?« 21 A on je mislio na Hram svojega tijela. 22 Kad je onda uskrsnuo od mrtvih, sjetiše se njegovi učenici te riječi i povjerovaše Pismu i riječi koju je Isus bio rekao.
23 Dok je Isus boravio u Jeruzalemu o blagdanu Vazma, mnogi povjerovaše u njegovo ime, jer vidješe čudesa što ih je činio. 24 Ali im Isus nije vjerovao; jer ih je sve poznavao. 25 I nije mu trebalo da tko svjedoči za čovjeka. On je sam znao što je u čovjeku.

»Razvalite ovaj Hram, i za tri ću ga dana opet sagraditi.«

Ivan 2:19

TVRTKA za rušenje buldožerom je srušila pogrešnu kuću. Istražitelji vjeruju da je vlasnik kuće predviđene za rušenje stavio broj svoje kuće na susjednu kako bi izbjegao rušenje.

Isus je učinio suprotno. Njegovo je poslanje bilo da dopusti da se njegova ‘kuća’ sruši umjesto drugih. Zamislite prizor i kako su se svi začuđeno pogledavali kada je Isus izazivao vjerske vođe: »Razvalite ovaj hram, i u tri dana upet ću ga podići!« (r. 19, K. S.) Zgroženi time što je rekao, uzvratili su mu: »Četrdeset i šest godina gradilo se na ovom Hramu, i ti da ga u tri dana sagradiš?« (r. 20) No Isus je znao da govori o hramu »svojega tijela« (r. 21). Oni to nisu znali.

Nisu razumjeli da je došao pokazati da će šteta koju činimo sebi i jedni drugima na kraju pasti na Njega. On će ispaštati za to.

Bog je oduvijek poznavao srce svakoga od nas bolje od nas samih. Zato nije povjerio sve svoje planove ni onima koji su mu bili najbliži i koji su vidjeli njegova čuda i vjerovali u njega (r. 23-25). Onda, kao i nama danas, Bog polako otkriva ljubav i dobrotu u Isusovim riječima koje ne bismo razumjeli, čak i da nam je rekao.

– Mart DeHaan

Oče na nebu, molimo te pomogni nam da vjerujem da ti radeći u pozadini činiš mnogo više – i puno bolje – nego što znamo ili razumijemo.