Smioni pothvati

Pročitajte: Evanđelje po Ivanu 10:7-18

7 Tada im Isus opet reče: »Zaista, zaista kažem vam: Ja sam vrata k ovcama. 8 Svi koji dođoše prije mene, tati su i razbojnici, i ovce ih nisu slušale. 9 Ja sam vrata. Tko uđe kroza me, spasit će se. On će ulaziti i izlaziti i pašu nalaziti. 10 Tat ne dolazi nego da krade, ubija i upropaštava. Ja dođoh da imaju život, i to obilnije da ga imaju.
11 Ja sam dobri pastir. Pastir dobri daje svoj život za ovce. 12 A najamnik i koji nije pastir, kome ovce ne pripadaju, vidi vuka gdje dolazi, i ostavlja ovce, i bježi. I vuk ih grabi i razgoni. 13 A najamnik bježi, jer je najamnik i ne mari za ovce. 14 Ja sam dobri pastir, i poznajem svoje ovce, i one mene poznaju. 15 Kao što mene poznaje Otac, i ja poznajem Oca, tako svoj život polažem za svoje ovce. 16 I druge ovce imam koje nisu iz ovoga ovčinjaka, i njih mi valja dovesti, i čut će moj glas, i bit će jedno stado i jedan pastir. 17 Zato me ljubi Otac, jer ja svoj život polažem da ga opet uzmem. 18 Nitko ga ne otima od mene, nego ga ja sam od sebe polažem i vlast imam položiti ga, i vlast imam opet ga uzeti. Tu sam zapovijed primio od svojega Oca.«

Ja sam dobri pastir, i poznajem svoje ovce, i one mene poznaju… tako svoj život polažem za svoje ovce.

Ivan 10:14,15

JOHN Harper nije imao pojma što će se dogoditi kada su se on i njegova šestogodišnja kći ukrcali na Titanik. Ali jedno je znao: volio je Isusa i žarko je želio da ga i drugi upoznaju. Istoga trenutka kada je brod udario u ledeni brijeg i voda počela prodirati u njegov trup, Harper, udovac, stavio je svoju djevojčicu u čamac za spašavanje i vratio se da spasi što veći broj ljudi. Dok je dijelio prsluke za spašavanje, navodno je vikao: »Neka žene, djeca i nespašeni uđu u čamce.« Do posljednjeg daha Harper je govorio o Isusu svakome tko ga je htio slušati. John je dragovoljno dao svoj život da bi drugi mogli živjeti.

Prije više od dvije tisuća godina netko je položio svoj život da ti i ja možemo živjeti ne samo ovdje na zemlji nego i u vječnosti. Isus se nije jednostavno probudio jednoga dana i odlučio svojom smrću platiti kaznu za grijehe čovječanstva. To je bilo njegovo životno poslanje. U jednom trenutku, dok je razgovarao sa židovskim vjerskim vođama, više je puta potvrdio da svoj život polaže za svoje ovce (r. 11,15,17,18). On to nije samo rekao, on je to i živio tako što je stvarno umro strašnom smrću na križu. Došao je zato da farizeji, John Harper i mi imamo život, »i to obilnije da ga« imamo (r. 10).

– Estera Pirosca Escobar

Isuse, pomogni nam nesebično voljeti poput tebe.