Mjesto za mene

Pročitajte: Evanđelje po Marku 3:13-19

13 Tada uziđe na goru i dozva k sebi koje je htio, i dođoše mu. 14 I uspostavi dvanaestoricu (koje nazva i apostolima). Oni su trebali biti s njime i njih je kanio poslati da propovijedaju. 15 Oni bi trebali imati i moć da izgone đavle. 16 Uspostavi sljedeću dvanaestoricu: Šimuna, kojemu nadjenu ime Petar, 17 Jakova, Zebedejeva sina, i Ivana, Jakovljeva brata, kojima je dao ime Boanerges, što znači sinovi groma; 18 nadalje Andriju, Filipa, Bartolomeja, Mateja, Tomu, Jakova, Alfejeva sina, Tadeja, Šimuna Revnitelja 19 i Judu Iškariotskoga, koji je postao njegov izdajnik.

Tada uziđe na goru i dozva k sebi koje je htio, i dođoše mu.

Marko 3:13

BIO je vojni veteran, grub i vrlo otresit. Jednoga dana prijatelj kojemu je bilo stalo do njega, upitao ga je o njegovoj vjeri. Otresito mu je odgovorio: »Bog nema mjesta za nekoga poput mene.«

Možda je to bio samo dio njegove uloge ‘grubijana’, ali njegove riječi nisu mogle biti dalje od istine! U Isusovoj blizini ima mjesta za grube, pune krivnje i isključene ljude. Tu pripadaju i napreduju. To je bilo očito od početka njegove službe kada je birao svoje učenike. Prvo, izabrao je nekoliko ribara iz Galileje – nepoželjnog mjesta prema mišljenju onih iz Jeruzalemu. Odabrao je i carinika Mateja, koji je od svojih sunarodnjaka ubirao porez za Rimljane, a povrh toga i dio za sebe. Zatim je pozvao drugog Šimuna, »Šimuna Revnitelja« – zelota (r. 18). Ne znamo mnogo o tome Šimunu (to nije Šimun Peter), ali znamo o zelotima. Mrzili su izdajnike poput Mateja koji su se obogatili surađujući s okupatorom. Ipak, s božanskim smislom za humor, Isus je odabrao Šimuna i Mateja i uklopio ih u svoju ‘ekipu’.

Ne otpisujte nikoga kao suviše ‘lošeg’ za Isusa. Nije li on sam rekao: »Nisam došao zvati na obraćenje pravednike, nego grješnike« (Luka 5:32).

– Tim Gustafson

Kod Isusa ima mjesta za teške slučajeve – ljude poput mene i vas.