Uvijek zahvaljujte

Pročitajte: Izaija 12:1-6

1 U onaj ćeš dan reći:
»Slavim te, Gospodine!
Jer iako si se na me i rasrdio,
gnjev se tvoj ipak stišao, i utješio si me.

2 Gle, Bog je moje spasenje!
Potpuno se uzdam i ne bojim se.
Jer mi je Gospodin pobjeda i pjesma,
Gospodin! On mi je donio spasenje.«

3 S veseljem ćete crpsti vodu iz izvorâ spasenja. 4 U onaj ćete dan reći:
»Pjevajte hvalu Gospodinu!
Zazivajte njegovo ime!
Navješćujte narodima njegova djela!
Javljajte da je uzvišeno njegovo ime.

5 Pjevajte hvalu Gospodinu,
jer je učinio velike stvari!
Neka se to objavi cijeloj zemlji!
6 Kričite i podvikujte, stanovnici Siona!
Jer je velik u vašoj sredini Izraelov Svetac!«

Pjevajte hvalu Gospodinu! Zazivajte njegovo ime! Navješćujte narodima njegova djela!

Izaija 12:4

U 17. stoljeću Martin Rinkart je više od trideset godina služio kao svećenik u luteranskoj crkvi u Saksoniji u Njemačkoj. Bilo je to vrijeme rata i kuge. Jedne godine obavio je više od 4000 sprovoda, uključujući i suprugin, a ponekad je hrane bilo toliko malo da je njegova obitelj gladovala. Iako je mogao očajavati, njegova vjera u Boga ostala je snažna i neprestano je zahvaljivao. Zapravo, svoju zahvalnost je pretočio u pjesmu Nun danken alle Gott (Hvali, dušo, Boga), koju pjevamo i u nekim našim crkvama.

Slijedio je primjer proroka Izaije koji je poticao Božji narod da uvijek zahvaljuje, i onda kada se na njih »rasrdio« (r. 1) ili kad su ih tlačili neprijatelji. Čak su i tada trebali veličati Božje ime i naviještati »narodima njegova djela!« (r. 4)

Lako je zahvaljivati kada slavimo, kada uživamo u obilnoj gozbi s prijateljima i obitelji. No možemo li izraziti svoju zahvalnost Bogu u teškim vremenima, primjerice kada nekog više nema za našim obiteljskim stolom ili kada oskudijevamo ili kad smo u sukobu s nekim tko nam je blizak?

U prvoj strofi Rinkart pjeva: »Hvali, dušo, Boga na nebu moćnoga kralja«. A i mi možemo pjevati »hvalu Gospodinu, jer je učinio velike stvari!« (r. 5)

– Amy Boucher Pye

Bože, zahvaljujemo ti što čudesno djeluješ u našem životu i voliš nas više nego što možemo izraziti.