Iz prtljažnika

Pročitajte: Prva poslanica Timoteju 6:6-10,17-19

6 Uistinu, velik je dobitak pobožnost, kad je zadovoljna onim što ima. 7 Jer ništa nismo donijeli na svijet; isto tako ne možemo ništa ni odnijeti. 8 A kad imamo hranu i odjeću, budimo time zadovoljni! 9 Oni koji se hoće obogatiti, upadaju u napast i zamku i u mnoge lude i škodljive želje koje vuku ljude u propast i zator. 10 Doista, lakomost je korijen svih zala. Njoj se neki predadoše pa zalutaše od vjere i na sebe navukoše mnoge jade.
17 Bogatima na ovome svijetu zapovijedaj da se ne uzohole, niti uzdaju u nestalno bogatstvo, nego u Boga koji nam sve daje obilato na uživanje. 18 Neka čine dobro, neka se bogate u dobrim djelima, neka budu darežljivi, za zajedničko dobro. 19 Neka sabiru sebi blago kao dobar temelj za budućnost, da postignu istiniti život!

Uistinu, velik je dobitak pobožnost, kad je zadovoljna onim što ima.

1 Timoteju 6:6

MAMA je imala osjećaj da previše troši na obiteljske božićne darove, pa je jedne godine odlučila isprobati nešto drugo. Nekoliko mjeseci prije blagdana otišla je na sajmište, mjesto gdje rabljene stvari prodaju iz prtljažnika automobila. Kupila je više nego obično i za mnogo manje novca. Na Badnjak njezina su djeca uzbuđeno otvarala dar za darom. Sutradan ih je dočekalo još darova! Mami je bilo žao što nije kupila nove stvari pa je pripremila dodatne darove za božićno jutro. Djeca su ih počela otvarati, ali brzo im je dojadilo: »Previše smo umorni da otvaramo još darova! Dala si nam toliko toga!« Djeca to obično ne govore na božićno ujutro!

Tijekom godina Bog nas je obilno blagoslovio, ali čini se da uvijek tražimo više: veću kuću, bolji automobil, veći bankovni račun. Pavao je ohrabrio Timoteja da podsjeti vjernike u svojoj zajednici da »ništa nismo donijeli na svijet; isto tako ne možemo ništa ni odnijeti. A kad imamo hranu i odjeću, budimo time zadovoljni!« (r. 7,8)

Bog nam je udahnuo život – i brine se o svim našim potrebama. Zamislite kakvo bi osvježenje bilo kada bismo uživali i bili tako zadovoljni njegovim darovima i da poput spomenute djece kažemo: »Dao si nam toliko toga! Ne trebamo više.« – Anne Cetas

Oče, blagoslovio si nas s mnogo čime. Nauči nas da ti svaki dan zahvaljujemo.