Dubine ljubavi

Pročitajte: Prva Ivanova poslanica 3:1-6

1 Vidite kakvu nam je ljubav dao Otac: mi se zovemo djeca Božja, i jesmo. Zato svijet ne poznaje nas, jer ne poznaje njega. 2 Ljubljeni, sad smo djeca Božja, i još se ne pokaza što ćemo biti. Znamo, kad se pokaže, da ćemo mu biti slični jer ćemo ga vidjeti kao što jest. 3 I svaki koji ima tu nadu u njega, čisti se kao i on što je čist. 4 Svaki koji čini grijeh, čini i bezakonje, jer je grijeh bezakonje. 5 I znate da se on pojavi da oduzme grijehe; i nema u njemu grijeha. 6 Svaki koji u njemu ostaje, ne griješi, i svaki koji griješi, nije ga vidio niti ga je upoznao.

Vidite kakvu nam je ljubav dao Otac: mi se zovemo djeca Božja, i jesmo. Zato svijet ne poznaje nas, jer ne poznaje njega.

1 Ivanova 3:1

Trogodišnji Dylan McCoy tek je naučio plivati kad je propao kroz trulu šperploču koja je prekrivala oko trinaest metara duboki bunar u vrtu njegova djeda. Dylan se uspio održavati na tri metra dubokoj vodi, sve dok njegov otac nije sišao i spasio ga. Iako su vatrogasci donijeli uže da povuku dječaka, njegov je otac bio toliko zabrinut da se spustio po kamenom skliskom zidu bunara i spasio ga.

O, roditeljske li ljubavi! O, duljine i dubine koje ćemo prijeći za svoju djecu! Kad je apostol Ivan pisao vjernicima rane Crkve koji su se mučili tražeći uporište za svoju vjeru, jer su se lažna učenja vrtložila u njima, dodao je i sljedeće riječi: »Gledajte koliku nam je ljubav Otac iskazao, da se zovemo djeca Božja. A to i jesmo!« (r. 1, K. S.)

Nazivajući vjernike u Isusa djecom Božjom bilo je prisno i pravno obilježje koje je vrijedilo za sve koji se u Njega uzdaju. O, duljine i dubine koje će Bog prijeći do svoje djece!

Postoje djela koja će roditelji poduzeti samo za svoju djecu, poput Dylanova oca i poput konačnog čina našega nebeskog Oca koji je poslao Svoga jedinog Sina da nas čuva blizu svoga srca i obnovi nas za život s Njim (r. 5,6).

– Elisa Morgan

Oče, hvala ti što si posegnuo u bunar naših potreba da nas spasiš i vratiš k sebi!