Zvuk truba

Pročitajte: Knjiga Brojeva 10:8-10

8 Samo Aronovi sinovi, svećenici, smiju trubiti u trube. Njihova je upotreba kod vas propis, što vječno vrijedi za sva koljena. 9 Kad pođete na vojsku u svojoj zemlji protiv neprijatelja, koji vas napada, onda trubite bučno u trube! Tada će vas se spomenuti Gospodin, Bog vaš, i spasit će vas od vaših neprijatelja. 10 Trubite u trube i u dane veselja, na blagdane i mjesece mlađake, kod svojih žrtava paljenica i žrtava pričesnica! Tako će vam to biti za spomen milostiv kod Boga vašega. Ja sam Gospodin, Bog vaš.

Trubite u trube i u dane veselja, na blagdane i mjesece mlađake, kod svojih žrtava paljenica i žrtava pričesnica! Tako će vam to biti za spomen milostiv kod Boga vašega.

Brojevi 10:10

Taps je trubački poziv koji je američka vojska tijekom Građanskog rata svirala na kraju dana i na pogrebima. Bila sam zadivljena kada sam pročitala stihove i otkrila da mnogi od njih završavaju frazom »Bog je blizu«. U smiraju predvečerja ili kada oplakuju gubitak voljene osobe, stihovi pružaju toliko potrebnu sigurnost vojnicima da je Bog blizu.

U Starom zavjetu trube su Izraelcima također bile podsjetnik da je Bog blizu. Usred gozbenih svečanosti i blagdana, koji su bili dio Saveza između Boga i Izraelskog naroda, Židovi su trebali trubiti u trube (r. 10). To je bio podsjetnik ne samo Božje prisutnosti nego i Njegove dostupnosti kada su ga najviše trebali – a on je čeznuo da im pomogne.

I mi danas trebamo podsjetnike da je Bog blizu. U svome štovanju možemo klicati Bogu u molitvi ili pjesmi. Možda se naše molitve mogu zamisliti kao trube koje dozivaju Boga tražeći pomoć. Divno je ohrabrenje što Bog uvijek čuje te pozive »i njegove uši slušaju njihovu molitvu« (1 Petrova 3:12). Njegov odgovor na svaki naš zaziv jest sigurnost da je on blizinu, a to nas osnažuje i tješi kad život postane bremenit i tužan.

– Lisa M. Samra

Oče, ti čuješ naše molitve. Hvala za očinsku ljubav.