Bog nevidljivoga

Pročitajte: Evanđelje po Ivanu 1:35-42

35 Sutradan je opet stajao Ivan s dvojicom svojih učenika. 36 Kad je vidio Isusa gdje prolazi, reče: »Evo Jaganjca Božjeg!« 37 Čim su ga oba učenika čula da tako govori, pođoše za Isusom. 38 Isus se obazre i vidje ih gdje idu za njim. Tada ih upita: »Što vi tražite?« Oni mu odvratiše: »Rabi« – to jest: »Učitelju – gdje stanuješ?« 39 On im odgovori: »Dođite i vidite!« Otiđoše s njim i vidješe gdje boravi, i ostadoše kod njega onaj dan. Bilo je to oko desete ure.
40 Jedan od dvojice, koji na Ivanovu riječ pođoše za Isusom, bio je Andrija, brat Šimuna Petra. 41 Ovaj nađe najprije svoga brata Šimuna i reče mu: »Nađosmo Mesiju – to jest Pomazanika.« 42 I dovede ga k Isusu. Isus pogleda na nj i reče: »Ti si Šimun, Jonin sin; ti ćeš se zvati Kefa – to jest Stijena.«

Bog nije nepravedan da zaboravi vaše djelo i ljubav koju pokazaste u njegovo ime, posluživši svete i služeći im.

Hebrejima 6:10

»Ponekad se osjećam kao da sam nevidljiva, a tako silno želim da me Bog upotrijebi.«

Ann je čistila teretanu u hotelu koji sam posjetio. Započeli smo razgovor. Polako sam otkrivao Anninu nevjerojatnu priču. »Bila sam ovisnica o kokainu i prostitutka koja živi na ulici«, započela je. »Ali znala sam da Bog želi da se prestanem drogirati i krenem za Njim. Prije godinu dana, potpuno slomljena kleknula sam do Isusovih nogu i On me je oslobodio od ovisnosti.«

Drago mi je da je Ann podijelila sa mnom ono što je Bog učinio u njezinu životu i uvjerio ju da nije nevidljiva. Na prekrasan način upotrijebio ju je u našem razgovoru da me podsjeti na snagu u Isusu koja mijenja živote.

Bog voli djelovati kroz ljude koje drugi previđaju. Ni apostol Andrija nije bio tako poznat kao njegov brat Petar. Biblija pripovijeda da on »nađe najprije svoga brata Šimuna i reče mu: ‘Nađosmo Krista – to jest Pomazanika.’ I dovede ga k Isusu« (Ivan 1:41,42). Andrija je bio taj koji je upoznao Petra s Isusom. Kad je Andrija čuo od Ivana Krstitelja za Isusa i upoznao njegovo učenje, uzvjerovao je i odmah to ispričao bratu. Andrijina nenametljiva vjernost imala je takav utjecaj da je uzdrmala svijet.

– James Banks

Bog više cijeni vjernost od slave.