Naš suosjećajni Bog

Pročitajte: Psalam 138

1 Hvalim te čitavim svojim srcem,
tebi pjevam pred licem moćnika.1
2 Klanjam se prema tvom svetom Hramu,
i hvalim te zbog tvog milosrđa i vjernosti,
jer si nad svakim imenom
uzvisio svoje obećanje.
3 Uslišio si me na dan kad sam te zazvao,
u mojoj si me nutrini snagom utvrdio.

4 Neka te hvale, Gospodine,
svi zemaljski kraljevi,
kada čuju riječi tvojih usta;
5 i neka pjevaju o Gospodinovim putovima
jer velika je Gospodinova slava.

6 Iako je Gospodin velik,
on gleda na poniznoga,
7 Budem li koračao posred nevolje,
ti ćeš me sačuvati živim;
ruku ćeš svoju pružiti
protiv bijesa mojih neprijatelja,
i tvoja će me desnica spasiti.
8 Gospodine, budi mi na pomoć!
Gospodine, milosrđe tvoje traje zauvijek,
nemoj prezreti djelo svojih ruku!


protiv bijesa neprijatelja mojih pružaš ruku svoju

Psalam 138:7

Bila je hladna, zimska noć kada je netko bacio veliki kamen kroz prozor sobe u kojoj je spavalo židovsko dijete. Na prozoru su visjele Davidova zvijezda i menora (svijećnjak) za proslavu Hanuke, židovskog blagdana svjetlosti. U djetetovu rodnom gradu Billingsu, u Montani, tisuće ljudi – mnogi vjernici u Isusa – odgovorili su suosjećajnošću na taj čin mržnje. Da bi se poistovjetili s patnjom i strahom svojih susjeda Židova, zalijepili su slike menore i na svoje prozore.

Kao vjernici u Isusa, i mi smo baštinili suosjećajnost. Naš se Spasitelj ponizio kad je došao živjeti među nas (Ivan 1:14) i s nama se poistovjetiti. »Dok je bio u Božjemu obličju, on se nije grčevito držao svoje jednakosti s Bogom, nego je sebe poništio uzevši obličje sluge, i postao jednak ljudima. Vanjštinom je bio kao čovjek« (Filipljanima 2:6,7). Osjećao se kako se i mi osjećamo, plakao kao i mi, umro je na križu žrtvujući svoj život da spasi naš.

Ništa s čime se borimo nije izvan brige našeg Spasitelja. Ako netko ‘baca drvlje i kamenje’ u naš život, on nas tješi. Ako život donosi razočaranja, on prolazi s nama kroz očaj. »Doista, Gospod je uzvišen al’ gleda na ponizna« (Psalam 138:6). U najdubljih strahovima i tjeskobama svatko od nas može reći: »… ti me držiš na životu. Protiv bijesa mojih neprijatelja pružaš ruku svoju; desnica me tvoja spašava« (r. 7).

– Patricia Raybon

Riječ je tijelom postala i prebivala među nama.