Mala riba

Pročitajte: Evanđelje po Mateju 19:16-26

16 I gle, tada neki mladić pristupi k njemu i upita: »Učitelju, što dobra moram činiti da postignem život vječni?« 17 On mu odgovori: »Što me pitaš za dobro? Samo je jedan dobar. A ako hoćeš ući u život, drži zapovijedi!« 18 Upita ga: »Koje?« Isus odgovori: »Ne ubijaj! Ne čini preljub! Ne kradi! Ne svjedoči lažno! 19 Poštuj oca i majku, i ljubi bližnjega svoga kao samog sebe!« 20 Mladić mu odvrati: »Sve sam to držao. Što još trebam činiti?« 21 Isus mu odgovori: »Ako hoćeš biti savršen, idi, prodaj što imaš i daj utržak siromasima i imat ćeš blago na nebu. Onda dođi i idi za mnom!« 22 Na te riječi otiđe mladić žalostan, jer je posjedovao mnoga dobra. 23 Tada reče Isus svojim učenicima: »Zaista kažem vam: Bogataš će teško ući u nebesko kraljevstvo. 24 Još vam jedanput kažem: Lakše je devi proći kroz iglene uši, negoli bogatašu ući u Božje kraljevstvo.« 25 Kad to čuše učenici, posve se smetoše i upitaše: »Tko se onda može spasiti?« 26 A Isus ih pogleda i reče im: »Ljudima je to nemoguće, a Bogu je sve moguće.«

… dođi i idi za mnom!

Matej 19:21

Britanski par koji živi u zapadnoj Africi tijekom nekoliko godina razvio je duboko prijateljstvo s jednim čovjekom iz njihova grada. Često su mu govorili o Isusovoj ljubavi i spasenju. Međutim, nije se želio odreći dugogodišnje odanosti svojoj religiji, iako je došao do zaključka da je vjera u Krista »veća istina«. Njegova je zabrinutost bila djelomično financijske prirode. Naime, bio je vođa svoje vjerske skupine i ovisio o naknadi koju je primao. Bojao se također gubitka ugleda kod ljudi u svojoj zajednici.

S tugom je objasnio: »Ja sam poput čovjeka koji rukama lovi ribe u potoku. Hvatam samo male ribe, dok velika prolazi pokraj mene. Da bih uhvatio veću ribu, morao bih ispustiti manju!«

I bogati mladić iz 19. poglavlja Evanđelja po Mateju imao je sličan problem. Kad je prišao Isusu, upitao je: »Učitelju, što dobra moram činiti, da postignem život vječni?« (r. 16) Djelovao je iskreno, ali nije želio potpuno predati svoj život Isusu. Bio je bogat i silno ponosan što je sljedbenik zakona. Iako je želio vječni život, više je volio nešto drugo i odbacio je Kristove riječi.

Kada ponizno predamo svoj život Isusu i prihvatimo Njegov besplatni dar spasenja, On poziva i svakoga od nas: »
dođi i idi za mnom!« (r. 21)

– Cindy Hess Kasper

Ako to još niste učinili, odvažite se i krenite.