Bez daha

Pročitajte: Ponovljeni zakon 5:12-15

12 Poštuj subotnji dan i svetkuj ga kao što ti je zapovjedio Gospodin, tvoj Bog. 13 Šest dana radi i izvršavaj sve svoje poslove, 14 a sedmi dan, subota, pripada Gospodinu, tvojem Bogu. Ne smiješ raditi nikakav posao: ni ti, ni tvoj sin, ni tvoja kći, ni tvoj sluga, ni tvoja sluškinja, ni tvoj vol, ni tvoj magarac, ni ikakva tvoja životinja, ni stranac koji se nađe u tvojoj kući – da bi se i tvoj sluga i tvoja sluškinja mogli odmoriti kao i ti. 15 Sjeti se da si bio rob u Egiptu i da te Gospodin, tvoj Bog, odande izveo jakom rukom i ispruženom mišicom. Zbog toga ti je Gospodin, tvoj Bog, zapovjedio da svetkuješ subotnji dan.

Šest dana radi i obavljaj sve svoje poslove! Ali sedmi dan je dan odmora u čast Gospodinu, Bogu tvojemu.

Ponovljeni zak. 5:13,14

BLIZU mog stana je trgovina za uređenje doma koja na jednom od odjela ima veliku zelenu tipku. Ako djelatnik nije u blizini, pritisnete tipku koja pokreće tajmer. Ako vas nitko ne posluži u roku od jedne minute, ostvarujete popust.

Volimo biti kupci u takvoj trgovini i uživati u brzoj usluzi. Ali zahtjev za brzom uslugom često uzima danak kada smo mi ti koji dajemo uslugu. Danas mnogi osjećaju pritisak na poslu zbog previše zadataka, nedostatka vremena, nepročitane e-pošte, sve kraćih rokova. Taktika službe za korisnike uvukla se u pore našeg života, stvarajući kulturu stresa.

Kad je Bog rekao Izraelcima da svetkuju subotu, dodao je važan razlog: »Pomišljaj na to da si sam bio rob u egipatskoj zemlji, i da te je Gospodin, Bog tvoj, izveo otamo jakom rukom i snažnom mišicom! Zato ti Gospodin, Bog tvoj, zapovijeda da svetkuješ subotu.« (r. 15). Tamo su morali neprestano raditi nastojeći izvršiti faraonove nemoguće zahtjeve u prekratkim rokovima (Izlazak 5:6-9). Sada oslobođeni, trebali su jedan dan svaki tjedan baš svi imati samo za sebe i otpočinuti (Ponovljeni zakon 5:14).

Koliko često radite do iznemoglosti? Postajete li nestrpljivi prema ljudima koji vas čekaju? Dopustimo i sebi i drugima odmor. Kultura stresa je faraonova metoda, ne Božja.

– Sheridan Voysey

Sazdani smo tako da trebamo i vrijeme odmora.