Budućnost u opraštanju

Pročitajte: Poslanica Rimljanima 12:9-21

9 Neka vaša ljubav bude bez pretvaranja! Mrzite zlo, prianjajte uz dobro! 10 Budite jedan drugom privrženi u bratskoj ljubavi! Natječite se u iskazivanju časti! 11 U revnosti budite neumorni, u Duhu gorljivi, Gospodinu služite! 12 U nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani! 13 Pritječite u pomoć svetima u potrebama! Gajite gostoljubivost!
14 Blagoslivljajte one koji vas progone! Blagoslivljajte, a ne proklinjite! 15 Radujte se s onima koji se raduju, plačite s onima koji plaču! 16 Među sobom budite istomišljenici! Ne težite za visokim stvarima, već se držite skromnih! Ne smatrajte se mudrima!
17 Nikome ne vraćajte zlo za zlo! Zauzimajte se za dobro pred svim ljudima! 18 Ako je moguće – koliko je do vas – budite u miru sa svim ljudima! 19 Ne osvećujte se, voljeni, već to prepustite Božjoj srdžbi. Jer pisano je: »Moja je odmazda, ja ću je vratiti« – veli Gospodin. 20 Naprotiv, »ako je tvoj neprijatelj gladan, nahrani ga; ako je žedan, napoji ga! Čineći tako, skupit ćeš ražareno ugljevlje na njegovu glavu.« 21 Ne daj da te pobijedi zlo, već zlo pobijedi dobrom!

Ne daj da te zlo nadvlada, nego nadvladaj zlo dobrim!

Rimljanima 12:21

Godine 1994. kada je Južna Afrika prošla je proces tranzicije od vladavine apartheida do demokracije, suočila se s teškim pitanjem kako riješiti problem zločina počinjenih tijekom tog razdoblja. Čelnici zemlje nisu mogli ignorirati prošlost, no puko izricanje strogih kazna krivcima samo bi produbilo rane ionako napaćene zemlje.

Desmond Tutu, prvi crnački anglikanski nadbiskup Južne Afrike, u svojoj knjizi No Future Without Forgiveness (Bez oprosta bez budućnosti, op. prev.) objašnjava: »Čak i kad bismo primjenjivali retribucijsko pravo, Južna Afrika ležala bi u pepelu.« Osnivanjem Povjerenstva za istinu i pomirenje nova je demokracija izabrala težak put istine, pravednosti i milosrđa. Krivcima za zločine ponuđen je put obnove – ako priznaju svoje zločine i nekako se oduže. Samo suočavanjem s istinom zemlja je mogla započeti proces iscjeljenja.

Dvojba Južne Afrike na neki način zrcali borbu s kojom smo svi suočeni. Pozvani smo težiti pravednosti i milosrđu. »Samo da činiš što je pravo, da ljubiš, da u poniznosti hodiš sa svojim Bogom (Mihej 6:8). No milosrđe se često pogrešno shvaća kao nedostatak odgovornosti, a traženje pravde može biti prikrivena želja za osvetom. Naš jedini put prema napretku sažet je u retku »Ljubav neka je bez pretvaranja; zazirući od zla prianjajte uz dobro« (Rimljanima 12:9).

– Monica La Rose

Bože, kad nam bol i nepravda slome srce, iscijeli nas.