Vježbajte!

Pročitajte: Poslanica Filipljanima 4:1-9

1 Zato, braćo moja ljubljena i poželjena, radosti i kruno moja, tako stojte u Gospodinu, ljubljeni!
2 Evodiju zaklinjem i Sintihu pozivam da jedno misle u Gospodinu. 3 Da, molim i tebe, vjerni druže, pomozi im ti, jer su se trudile u evanđelju sa mnom, s Klementom i s ostalim mojim suradnicima, čija su imena u knjizi života!
4 Radujte se svagda u Gospodinu; opet velim: radujte se! 5 Blagost vaša neka bude poznata svim ljudima! 6 Gospodin je blizu. Ne brinite se tjeskobno ni za što, nego u svemu molitvom i prošnjom, sa zahvalom, iznosite Bogu svoje potrebe! 7 I Božji mir, koji nadilazi svaki um, čuvat će vaša srca i misli u Kristu Isusu.
8 Uostalom, braćo, neka vam je na umu što je god istinito, što je časno, što je pravedno, što je sveto, što je ljubazno, što je pohvalno, što je god kreposno i što je god hvale vrijedno! 9 Što naučiste, primiste, čuste, i vidjeste od mene, to činite, i Bog mira bit će s vama!

Što naučiste, primiste, čuste, i vidjeste od mene, to činite, i Bog mira bit će s vama!

Filipljanima 4:9

POMAGAO sam sinu dok je pisao zadaću iz matematike. Bilo je očito da nije oduševljen množenjem višeznamenkastih brojeva. »Shvatio sam, tata!« uvjeravao me, nadajući se da ću mu dopustiti da ne riješi sve zadatke. Tada sam mu objasnio da shvatiti nije dovoljno. Treba to primijeniti u praksi.

I Pavao je svojim prijateljima u Filipima pisao o praksi. »Ono što ste od mene naučili i primili, što ste od mene čuli i na meni vidjeli, to nastavite činiti« (r. 9, K. S.). Spominje pet stvari: pomirenje – na koje je poticao Evodiju i Sintihu (r. 2,3); radost – na što je poticao svoje čitatelje (r. 4); blagost – na što ih je poticao u odnosu prema svijetu (r. 5); molitvu – što im je pokazao vlastitim primjerom i u pismu (r. 6,7); usredotočenost – što je pokazao čak i u zatvoru (r. 8). Pomirenje, radost, blagost, molitva i usredotočenost – to smo pozvani provoditi u životu kao vjernici u Isusa. Poput bilo koje navike, te se vrline moraju vježbati da bi napredovale.

Ali dobra vijest Evanđelja je da, kao što je Pavao već rekao Filipljanima: »Doista, Bog čini u vama da hoćete i vršite ono što je njemu ugodno« (2:13). Nikada ne vježbamo u vlastitoj snazi. Bog će dati sve što nam je za to potrebno (4:19).

– Glenn Packiam

Isuse, u sili Duha Svetoga pomogni nam obrađivati tlo svoga života ponavljanjem – i ono što se čini slabim i često ne uspje – kako bismo donijeli rod Duha.