Malen, ali moćan

Pročitajte: Poslanica Efežanima 2:4-10

4 Ali Bog koji je bogat u milosrđu, zbog velike svoje ljubavi kojom nas je zavolio, 5 oživje s Kristom nas koji smo bili mrtvi zbog grijeha – milošću ste spašeni. 6 S njime nas uskrisi i posadi na nebesima u Kristu Isusu, 7 da pokaže u budućim vjekovima preveliko bogatstvo svoje milosti, dobrotom prema nama u Kristu Isusu. 8 Doista, milošću ste spašeni po vjeri. To nije od vas, nego je dar Božji. 9 Ne po djelima, da se tko ne bi hvalio. 10 Mi smo njegovo djelo, stvoreni u Kristu Isusu za dobra djela koja Bog unaprijed pripravi da u njima živimo.

Mi smo njegovo djelo, stvoreni u Kristu Isusu za dobra djela.

Efežanima 2:10

PONEKAD kasno noću u surovoj pustinji Sonora u Sjevernoj Americi možete čuti slabašno zavijanje visokih tonova. Vjerojatno ne biste pogodili izvor zvuka – malen, ali moćan skočimiš zavijanjem na mjesec obilježava svoj teritorij.

Taj jedinstveni glodavac (nazvan ‘miš vukodlak’) je mesožder. Zapravo, lovi i one s kojima bi se malo tko usudio uhvatiti u koštac, poput škorpiona. No on je posebno opremljen za tu jedinstvenu bitku. Otporan je na škorpionov otrov i može ga čak pretvoriti u sredstvo protiv boli!

Postoji nešto nadahnjujuće u načinu na koji se taj mali stvor prilagodio, preživio, čak i napredovao u svom surovom okruženju. Kao što Pavao objašnjava u citiranom retku, na jednak je način Bog ustrojio svoj narod. Svatko od nas u Isusu je »njegovo djelo«, opremljen da pridonese njegovu kraljevstvu. Bez obzira na to čime vas je Bog obdario, mnogo toga možete ponuditi. Sve dok imate na umu tko vas je stvorio, bit ćete živim svjedokom nade i radosti života u njemu.

Zato, dok se suočavate sa svime što vam se čini zastrašujućim u životu, budite hrabri. Možda se osjećate malenima, ali zahvaljujući darovima koje ste primili i sili Duha Svetoga, Bog vas može upotrijebiti za velike stvari.

– Monica La Rose

Bože, pomogni nam da ti vjerujemo i pronađemo hrabrost u istini tko smo u tebi.