Bog na djelu

Pročitajte: Evanđelje po Mateju 27:50-54

50 Opet povika Isus jakim glasom i ispusti duh. 51 Tada se hramska zavjesa razdera na dvoje, odozgo do dolje; zemlja se potrese, stijene se raspuknuše; 52 grobovi se otvoriše i mnoga tjelesa svetih, koji su bili preminuli, uskrsnuše. 53 Oni izađoše iz grobova po njegovu uskrsnuću, uđoše u Sveti Grad i mnogima se pokazaše. 54 Kad satnik i njegovi ljudi koji su stražarili kod Isusa vidješe da se zemlja trese i drugo što se zbiva, vrlo se prepadoše i rekoše: »Ovaj je zaista bio Božji Sin.«

»Ovaj je zaista bio Božji Sin.«

Matej 27:54

»BOG plače«, šapnula je desetogodišnja kći Billa Haleyja dok je stajala na kiši sa skupinom kršćana različitih etničkih skupina. Okupili su se kako bi pokušali shvatiti razloge ukorijenjene rasne netrpeljivosti u svojoj zemlji. Dok su stajali na mjestu gdje su pokopani bivši robovi, uhvatili su se za ruke i počeli molitvu. Odjednom je zapuhao vjetar i počela je padati kiša. U trenutku kada je voditelj okupljanja pozvao na rasno ozdravljenje, kiša je počela padati još jače. Okupljeni su vjerovali da Bog radi na pomirenju i oprostu.

Tako je bilo i na Golgoti – Bog je bio na djelu. Nakon što je raspeti Isus izdahnuo, »zemlja se potrese, stijene se raspuknuše; grobovi se otvoriše« (r. 51,52). Iako su neki nijekali tko je Isus, vojnici zaduženi da ga čuvaju došli su do drukčijeg zaključka: »Kad satnik i njegovi ljudi… vidješe da se zemlja trese i drugo što se zbiva, vrlo se prepadoše i rekoše: ‘Ovaj je zaista bio Božji Sin’« (r. 54).

U Isusovoj smrti Bog je bio na djelu, pribavio je oproštenje grijeha za sve koji vjeruju u njega. »Bog je naime u Kristu pomirio svijet sa sobom, ne uračunavši ljudske prijestupe« (2 Korinćanima 5:19). Postoji li bolji način da pokažemo da nam je Bog oprostio nego da i mi opraštamo jedni drugima?

– Arthur Jackson

Oče, hvala ti što toliko voliš svijet da si poslao Isusa da nam može biti oprošteno. Pomogni nam opraštati drugima načinom na koji živimo.