Slađe od meda

Pročitajte: Psalam 119:97-105

97 O, kako ljubim Zakon tvoj:
po cijeli dan o njemu razmišljam.
98 Tvoja zapovijed čini me mudrijim od mojih neprijatelja,
jer je ona uvijek sa mnom.
99 Postadoh umniji od svih svojih učitelja,
jer razmišljam o svjedočanstvima tvojim.
100 Pametniji sam od starca,
jer čuvah tvoje zapovijedi.
101 Od svakoga zla puta suspregnuh korake svoje,
da sačuvam riječ tvoju.
102 Ne odstupih od tvojih sudova,
jer si me ti poučio.
103 Kako su slatke nepcu mome riječi tvoje,
slađe od meda ustima mojim!
104 Od tvojih propisa zadobih razumnost,
zato mrzim sve staze lažne.
105 Svjetiljka je nozi mojoj riječ tvoja,
svjetlo stazi mojoj.

Kako su slatke nepcu mome riječi tvoje, slađe od meda ustima mojim!

Psalam 119:103

NA dan grada Chicaga u listopadu 1893. vlasnici su zatvorili gradska kazališta jer su pretpostavili da će svi prisustvovati otvorenju Svjetske izložbe. Više od sedamsto tisuća ljudi to je učinilo, ali Dwight Moody (1837. – 1899.) želio je propovijedanjem i podučavanjem napuniti glazbenu dvoranu na drugom kraju Chicaga. Njegov prijatelj R. A. Torrey (1856. – 1928.) nije vjerovao da će Moody u tome uspjeti, ali po Božjoj milosti učinio je to. Kao što je Torrey poslije zaključio, mnoštvo je dolazilo jer je Moody poznavao »jedinu Knjigu za kojom ovaj stari svijet žudi – Bibliju«. Torrey je čeznuo za time da drugi zavole Bibliju kao što ju Moody voli, redovito i predano ju čitajući, sa strašću.

Bog je svojim Duhom vratio ljude k sebi krajem devetnaestog stoljeća u Chicagu i nastavlja govoriti i danas. Volimo li Boga i njegovu Riječ, možemo reći zajedno sa psalmistom: »Kako su slatke nepcu mom riječi tvoje; od meda su slađe ustima mojim« (r. 103, K. S.). Za njega je Božja poruka milosti i istine bila svjetlo njegovoj stazi i svjetiljka njegovoj nozi (r. 105).

Kako zavoljeti Spasitelja i njegovu poruku? Dok uranjamo u Sveto pismo, Bog će umnožiti našu odanost njemu i voditi nas, obasjavajući naše staze.

– Amy Boucher Pye

Milostivi Bože, hvala ti na daru Svetoga pisma.