Nešto puno veće

Pročitajte: Prva poslanica Korinćanima 3:5-9
5 Tko je dakle Apolon, a tko je Pavao? Sluge po kojima ste primili vjeru, svaki kako mu je Gospodin dao. 6 Ja posadih, Apolon zali, a Bog dade te uzraste. 7 Tako niti je što onaj koji sadi, ni onaj koji zalijeva, nego Bog koji daje te raste. 8 A onaj koji sadi i koji zalijeva jedno su i svaki će primiti svoju plaću po svojemu trudu. 9 Mi smo naime Božji suradnici, a vi ste Božja njiva, Božja građevina.

Mi smo naime Božji suradnici, a vi ste Božja njiva, Božja građevina.

1 Korinćanima 3:9

VIŠE od dvjesto dobrovoljaca pomoglo je knjižari October Books, u Southamptonu u Engleskoj, preseliti se u novi prostor desetak kuća dalje u istoj ulici. Razmjestili su se duž pločnika na primjerenoj udaljenosti jedni od drugih i kao ‘ljudska pokretna traka’ selili knjige. Nakon što je to vidjela, prodavačica je rekla: »Bilo je… zaista dirljivo iskustvo vidjeti ljude kako pomažu… Željeli su biti dio nečega većeg.«

I mi možemo biti dio nečega mnogo većeg od sebe. Bog nas upotrebljava da dosegne svijet s porukom svoje ljubavi. Budući da je tu poruku netko prenio nama, mi ju možemo proslijediti nekom drugom. Pavao je – izgradnju Božjeg kraljevstva – usporedio sa sadnjom povrtnjaka. Neki od nas sade, a neki zalijevaju posađeno. Kako kaže Pavao: »Mi smo Božji suradnici« (r. 9, K. S.).

Svaki je posao važan, još više ako je učinjen u snazi ​​Božjeg Duha. Svojim Duhom Bog omogućuje ljudima duhovno napredovati kad čuju da »je tako ljubio svijet« da je poslao Sina da umre umjesto njih i oslobodi ih grijeha (Ivan 3:16).

Bog čini mnogo toga uz pomoć ‘dobrovoljaca’ poput vas i mene. Iako smo dio zajednice koja je mnogo veća od bilo kakva našeg doprinosa, možemo joj pomoći da raste budemo li radeći zajedno dijelili njegovu ljubav sa svijetom.

– Jennifer Benson Schuldt

Bože, hvala ti što smo tvoja njiva i tvoja građevina.