Suočavanje s bitkama

Pročitajte: Psalam 11
1 Uzdam se u Gospoda!
Kako mi možete reći:
»Odleti, ptico, u svoju goru!«
2 Već bezbožnici natežu svoj luk,
zapinju strijelu za tetivu,
da iz potaje ubijaju nevine.
3 Ako se glavni temelji ruše,
što tad može pravednik?

4 Ali Gospod je u svom svetom Hramu;
Gospodnje je prijestolje na nebu.
Njegove oči gledaju,
njegovi pogledi ispituju sinove čovječje.
5 Gospod ispituje pravednike i bezbožnike,
njegova duša prezire one koji vole nasilje.
6 Daždit će nad bezbožnicima živo ugljevlje i sumpor
i ognjeni orkan će biti njihova sudbina.
7 Jer je Gospod pravedan i ljubi pravdu;
pravednici će gledati njegovo lice.

Uzdam se u Gospoda!

Psalam 11:1

JUNAŠTVO pripadnika američke vojske Desmonda Dossa prikazano je u filmu Greben spašenih, snimljenom 2016. godine. Iako mu uvjerenje nije dopuštalo da oduzme ljudski život, kao vojni bolničar posvetio se spašavanju ranjenika čak po cijenu vlastita života. Na dodjeli najvišega vojnog odličja, medalje časti, održanoj 1945. godine, rečeno je da je Doss ostao na prvoj liniji bojišnice. Tri tjedna je na leđima odnosio jednog po jednog ranjenika i užetom spuštao preko grebena na sigurno. Prkosio je neprijateljskom granatiranju i mecima kako bi pomogao topničkom časniku.

U 11. psalmu, zbog uvjerenja da je njegovo utočište u Bogu, David nije poslušao savjet da pobjegne i tako izbjegne suočiti se s neprijateljima (r. r. 2,3). U četiri riječi sažeta je njegova vjera: »Uzdam se u Gospoda!« (r. 1) To duboko uvjerenje odredilo je njegovo ponašanje. U redcima 4-7 David naglašava Božju veličinu. Da, život ponekad može biti poput bojišnice; neprijateljska vatra može nas natjerati da potražimo zaklon kad smo izloženi zdravstvenim, materijalnim, duševnim i duhovnim problemima. Pa, što da radimo?

Priznajmo da je Gospodnje prijestolje na nebu (r. 4); uživajmo u njegovoj čudesnoj sposobnosti da pravedno sudi (r. 5,6) i počinimo u tome da »je Gospod pravedan i ljubi pravdu« (r. 7).

– Arthur Jackson

Oče, pomogni nam da kod tebe potražimo sigurnost.