Usidreni u istini

Pročitajte: Izaija 22:15-20,22-25

15 Ovako govori Gospodin Bog nad Vojskama:
»Hajde, idi k tom upravitelju, k Šebni, koji je odgovoran za kraljevski dvor:
16 ‘Što li ti posjeduješ ovdje i koga li ti imaš ovdje,
da si grobnicu sebi ovdje isklesao?’«.
On visoko kleše svoj grob,
i u stijeni usijeca sebi prebivalište.
17 Gle, Gospodin će te daleko baciti,
snažnim hitcem junaka.
On će te snažno zgrabiti,
18 zavitlati te i odbaciti poput lopte u smjeru širom otvorene zemlje.
Tamo ćeš umrijeti,
i tamo su tvoja slavna kola,
o, sramoto doma svoga gospodara!
19 »Oduzet ću ti tvoju službu,
i smijenit ću te s tvoga položaja.
20 U onaj ću dan
pozvati svoga slugu Elijakima, sina Hilkijina.

22 Ključ Davidovoga doma dat ću njemu na leđa:
nitko neće zatvoriti ono što on otvori,
niti će tko otvoriti, ono što on zatvori.
23 Poput klina ću ga zabiti na pouzdanome mjestu,
i postat će prijestoljem slave domu svoga oca.
24 Na njega će objesiti svu slavu doma njegovoga oca,
potomstvo i izdanke,
sve malo posuđe,
od svih zdjelica, pa do svih ćupova.«
25 »U onaj dan,«
riječ je Gospodina nad Vojskama,
»uzmaknut će taj klin, zabijen na pouzdanome mjestu.
Bit će odsječen i past će,
a teret koji je na njemu bit će dokrajčen.«

Na tvrdu mjestu uglavljujem ga kao kolac.

Izaija 22:23

MOJA obitelj živi u skoro sto godina staroj, živopisnoj kući, uključujući lijepe, grubo ožbukane zidove. Upozorili su me da ću, želim li objesiti sliku, morati pronaći gredu ispod žbuke i u nju zabiti čavao ili bušilicom napraviti rupu i u nju staviti ‘tiplu’ koja će učvrstiti vijak. U protivnom postoji opasnost da slika padne i ostavi za sobom ružnu rupu u zidu.

Prorok Izaija upotrijebio je slike kolca čvrsto uglavljena na tvrdu mjestu kada opisuje sporedni biblijski lik, Elijakima. Za razliku od korumpiranoga dvorskog upravitelja Šibne (r. 15-19) i izraelskog naroda – koji je u sebi tražio snagu (r. 8-11) – Elijakim se pouzdao u Boga. Pretkazujući Elijakimovo promaknuće u upravitelja palače kralja Ezekije, Izaija je napisao: »Kao klin zabit ću ga na tvrdu mjestu« (r. 23, K. S.). To što je bio usidren u Božjoj istini i milosti omogućilo je Elijakimu da bude i potpora svojoj obitelji i svome narodu (r. 22-24).

No Izaija zaključuje to proročanstvo ozbiljnim upozorenjem da nijedna osoba ne može biti krajnja zaštita prijateljima ili obitelji – svi se mi slamamo (r. 25). Jedino potpuno pouzdano sidro za naš život je Isus (Matej 7:24). I dok se brinemo o drugima i pomažemo im nositi njihov teret, uputimo ih njemu, sigurnom utočištu.

– Lisa M. Samra

Dragi Isuse, hvala ti što kao tvoja djeca znamo da smo čvrsto uglavljeni u tebi.