Prave riječi

Pročitajte: Poslanica Efežanima 6:10-20

10 Uostalom, jačajte se u Gospodinu i njegovoj silnoj snazi! 11 Obucite se u punu Božju vojnu opremu da biste se mogli održati protiv đavolskih zasjeda! 12 Jer naša borba nije protiv krvi i tijela, nego protiv Poglavarstava, protiv Vlasti, protiv upravitelja ovoga mračnog svijeta, protiv pakosnih duhova u zračnim visinama. 13 Zato uzmite Božju vojnu opremu da biste se mogli oduprijeti u zli dan te ostati uspravni do kraja! 14 Stojte dakle tako što ćete opasivati svoje bokove istinom, oblačiti oklop pravde, 15 te se obuvajte u spremnost za evanđelje mira! 16 A iznad svega uzimajte štit vjere kojim ćete moći gasiti sve ognjene strijele đavla! 17 Stavljajte na glavu kacigu spasenja, u ruku uzimajte mač Duha koji je Božja riječ! 18 Svakom molitvom i prošnjom molite se u Duhu u svako vrijeme i uz to bdijte sa svom ustrajnošću i molitvom za sve svete. Molite 19 i za mene da mi Bog dade riječ, kad otvorim svoja usta da navješćujem smiono otajstvo evanđelja. 20 Ja sam poslanik evanđelja u okovima i trebam ga naviještati smiono.

Molite i za mene da mi Bog dade riječ, kad otvorim svoja usta da navješćujem smiono otajstvo evanđelja.

Efežanima 6:19

U proteklih godinu dana neki su autori pozivali vjernike da na nov način pogledaju ‘rječnik’ naše vjere. Primjerice, jedan je pisac naglasio da čak i teološki duboke riječi mogu izgubiti svoje značenje kad njihovom prekomjernom i pretjeranom uporabom izgubimo dodir s dubinama Evanđelja i potrebom za Bogom. Kad se to dogodi, savjetovao je, možda ćemo morati učiti jezik vjere ‘od nule’, bez ikakve pretpostavke, dok ponovo ne shvatimo smisao Radosne vijesti.

Poziv da naučim ‘govoriti biblijski jezik od nule’ podsjeća me na apostola Pavla koji je rekao: »… svima sam bio sve da svakako neke spasim. A sve činim zbog evanđelja« (1 Korinćanima 9:22,23). Nisam mislio da najbolje zna priopćiti ono što je Isus učinio. Umjesto toga, oslanjao se na neprestanu molitvu i poticao vjernike: »Molite u jedinstvu… i za me, da mi se, kad otvorim usta, dadne riječ da smjelo mognem saopćiti Tajnu Radosne vijesti« (Efežanima 18,19, K. S.).

Apostol je također znao koliko je bitno da svaki vjernik u Krista ostane ponizan, svaki dan, i da »Krist po vjeri prebiva u vašim srcima da budete u ljubavi ukorijenjeni i utemeljeni« (3:16,17). Tek kada sve više uranjamo u Božju ljubav, postajući svjesni svoje ovisnosti o njegovoj milosti, možemo podijeliti nevjerojatnu vijest o onome što je on učinio za nas.

– Monica La Rose

Bože, podaj nam prave riječi kad govorimo o tebi.