Zakonski njegovi

Pročitajte: Poslanica Rimljanima 8:1,2,10-17

1 Stoga nema sada nikakve osude onima koji su u Kristu Isusu. 2 Jer zakon Duha, koji daje život u Kristu Isusu, oslobodio te je od zakona grijeha i smrti.
10 A ako je Krist u vama, tijelo je mrtvo zbog grijeha, a duh živi zbog pravde. 11 Ako li pak u vama prebiva Duh onoga koji je uskrisio Isusa, onaj koji je uskrisio Krista od mrtvih, oživjet će i vaša smrtna tjelesa svojim Duhom koji prebiva u vama.
12 Tako dakle, braćo, nismo dužnici tijelu da po tijelu živimo. 13 Jer ako živite po tijelu, umrijet ćete; ako li Duhom mrtvite tjelesna djela, živjet ćete. 14 Jer koji god se vladaju po Duhu Božjemu, oni su sinovi Božji. 15 Niste naime primili duha ropstva da biste se opet bojali, nego ste primili Duha posinstva u kojem vapimo: »Aba, Oče!« 16 Taj Duh svjedoči našemu duhu da smo djeca Božja. 17 A kad smo djeca, i baštinici smo: baštinici Božji i subaštinici Kristovi, jer ako s njime trpimo, bit ćemo s njime i proslavljeni.

… nego ste primili Duha posinstva u kojem vapimo: »Aba, Oče!«

Rimljanima 8:15

LIZ je plakala od sreće kad su ona i njezin suprug dobili rodni list i putovnicu za svoje dijete, čime je usvajanje postalo pravno obvezujućim. Sada će Milena zauvijek biti njihova kći, zauvijek dio njihove obitelji. Dok je Liz razmišljala o pravnom postupku, razmišljala je i o istinskoj zamjeni koja se događa kad postanemo dio Isusove obitelji: više nas ne sputava naše nasljeđe grijeha i slomljenosti. Umjesto toga, razmišljala je, u puninu Božjeg kraljevstva ulazimo legalno kad budemo usvojeni kao njegova djeca.

Kada bi, u doba apostola Pavla, rimska obitelj usvojila sina, njegov bi se pravni položaj u potpunosti promijenio. Otpisali bi mu se svi dugovi iz starog života i stekao bi sva prava i povlastice svoje nove obitelji. Pavao je želio da vjernici u Isusa u Rimu shvate da se taj novi položaj odnosi i na njih. Više nisu bili podložni grijehu i osuđivanju, nego su sada živjeli »po Duhu« (r. 4). A one koje Duh vodi usvojeni su kao Božja djeca (r. 14,15). Njihov se pravni položaj promijenio kad su postali nebeskim građanima.

Ako smo primili dar spasenja, i mi smo Božja djeca, nasljednici njegova kraljevstva i ujedinjeni s Kristom. Naši su dugovi otpisani darom Isusove žrtve. Više nema osude.

– Amy Boucher Pye

Oče, ti si nas stvorio. Pomogni nam da ne sumnjamo koliko ti je stalo do nas.