Tajni davatelj

Pročitajte: Evanđelje po Mateju 6:1-4

1 Pazite da svoju pravednost ne činite pred ljudima da vas oni vide; inače nemate plaće kod svog Oca na nebesima. 2 Kad dakle daješ milostinju, ne trubi pred sobom kao što čine licemjeri u sinagogama i na ulicama, da ih ljudi slave. Zaista kažem vam, oni već imaju svoju plaću. 3 Kad daješ milostinju, neka ne zna tvoja ljevica što čini tvoja desnica, 4 da ostane tvoja milostinja u tajnosti. Tvoj Otac, koji vidi u tajnosti, platit će ti.

Pazite da svoju pravednost ne činite pred ljudima da vas oni vide.

Matej 6:1

ZA Christophera, vojnog veterana s tjelesnom invalidnošću, svakodnevne su aktivnosti postale sve izazovnije, trebalo mu je više vremena, a bol je bila sve jača. Ipak, dao je sve od sebe da služi svojoj ženi i djetetu. Prolaznici bi ga vidjeli kako svaki tjedan gura kosilicu i kosi travnjak.

Jednoga dana Christopher je od anonimnog donatora dobio pismo – i skupu kosilicu na kojoj je mogao sjediti. Zadovoljstvo tajnog darivatelja bilo je rezultat prednosti da pomogne nekome u nevolji.

Isus ne kaže da sva naša darivanja trebaju biti u tajnosti, ali podsjeća nas da provjeravamo svoje motive (r. 1). Također je rekao: »Kad dakle daješ milostinju, ne trubi pred sobom kao što čine licemjeri u sinagogama i na ulicama, da ih ljudi slave. Zaista kažem vam, oni već imaju svoju plaću« (r. 2). Iako Bog očekuje da budemo darivatelji raširenih ruku, potiče nas da izbjegavamo činiti dobra djela pred ljudima da bismo primali pohvale ili posebna priznanja (r. 3).

Kada shvatimo da sve što imamo dolazi od Boga, možemo biti tajni darivatelji koji ne trebaju divljenje drugih. Naš sveznajući Darivatelj svih dobrih stvari uživa u istinskoj velikodušnosti svoga naroda. Ništa ne nadmašuje nagradu njegova odobravanja.

– Xochitl Dixon

Bože, blagoslovi nas prilikama da nesebično darivamo.