Čeznuti za Bogom

Pročitajte: Nehemija 1:5-11

5 Molio sam se: »Ah, Gospodine, nebeski Bože, veliki, strašni Bože! Ti milostivo čuvaš savez onima koji te ljube i drže tvoje zapovijedi. 6 Daj da bude tvoje uho prignuto i da budu tvoje oči otvorene da čuješ molitvu svojega sluge koju sada danju i noću upravljam k tebi za Izraelove tvoje sluge! Priznajem grijehe Izraelove djece, što ih počiniše protiv tebe. I ja i moja očinska kuća sagriješismo. 7 Skrivismo ti i ne držasmo zapovijedi, uredbe i propise što si ih zapovjedio svojemu sluzi Mojsiju. 8 Ipak se spomeni obećanja što si ga dao svojemu sluzi Mojsiju kad si rekao: Ako budete griješili, ja ću vas razasuti među narode. 9 Ali ako se obratite k meni i stanete držati moje zapovijedi i provoditi ih u djelo, ja ću vas, pa bili razasuti i do nakraj neba, opet otamo sabrati i odvesti na mjesto koje sam izabrao da ondje nastanim svoje ime. 10 Jer oni su tvoje sluge i tvoj narod koji si iskupio svojom velikom silom i svojom jakom rukom. 11 Ah, Gospodine, neka bude tvoje uho prignuto molitvi tvog sluge i molitvi tvojih slugu, koji su voljni bojati se tvojega imena! Daj sada uspjeh svojemu sluzi! Učini da nađe milost kod ovoga čovjeka!« Bio sam, naime, peharnik kod kralja.

… ja ću vas, pa bili razasuti i do nakraj neba, opet otamo sabrati i odvesti na mjesto koje sam izabrao da ondje nastanim svoje ime.

Nehemija 1:9

KAD su se Conner i Sarah Smith preselili 8 kilometara niz ulicu, njihov mačak S’mores izrazio je svoje nezadovoljstvo pobjegavši. Jednoga dana Sarah je na društvenim mrežama vidjela fotografiju njihove bivše seoske kuće. Na slici je bio S’mores! Otišli su po njega, no on je opet pobjegao. Pogodite kamo! Obitelj koja je kupila njihovu kuću pristala je zadržati i S’moresa. Smithsi nisu mogli zaustaviti neizbježno: S’mores uvijek bi se vraćao ‘kući’.

Nehemija je imao prestižnu službu na kraljevu dvoru u Susi, ali njegovo je srce bilo drugdje. Upravo je čuo vijest da je grad njegovih predaka opustošen (2:3). Počeo se moliti Bogu: »Ipak se spomeni obećanja što si ga dao svojemu sluzi Mojsiju… ‘Ali ako se obratite k meni i stanete držati moje zapovijedi i provoditi ih u djelo, ja ću vas, pa bili razasuti do kraja neba, opet otamo sabrati i odvesti na mjesto koje sam izabrao da ondje nastanim svoje ime’« (1:8,9).

Dom je tamo gdje je srce, kažu. U Nehemijinu slučaju bila je to više čežnja srca za domom nego za zemljom. Najviše je čeznuo za zajedništvom s Bogom. Jeruzalem je bilo mjesto koje je Bog izabrao da nastani svoje ime.

-Tim Gustafson

Nezadovoljstvo koje osjećamo duboko u sebi zapravo je čežnja za Bogom. Mi žudimo biti ’kod kuće’ s Njim.