Najveća simfonija

Pročitajte: Prva poslanica Korinćanima 12:12-20

12 Doista, kao što je jedno tijelo, ali ima mnogo udova, a svi udovi tijela, premda su mnogi, jedno su tijelo, tako i Krist. 13 Jer jednim Duhom mi smo svi kršteni u jedno tijelo, bili Židovi bili Grci, robovi ili slobodni; i svi smo jednim Duhom napojeni. 14 Jer ni tijelo nije jedan ud, nego mnogi. 15 Ako reče noga: »Zato što nisam ruka, nisam od tijela«, zar zato nije od tijela? 16 I ako reče uho: »Zato što nisam oko, nisam od tijela«, zar zato nije od tijela? 17 Kad bi sve tijelo bilo oko, gdje bi bio sluh? Kad bi sve bilo sluh, gdje bi bio miris? 18 Ali eto Bog postavi udove, svaki od njih u tijelu, kako je htio. 19 A kad bi svi bili jedan ud, gdje bi bilo tijelo? 20 A sad su mnogi udovi, ali jedno tijelo.

Sve nas je krstio jedan Duh kako bismo oblikovali jedno tijelo.

1 Korinćanima 12:13

KADA je BBC-jev Music Magazine zatražio od vodećih svjetskih dirigenta, njih 151, da napišu popis najboljih simfonija ikada skladanih, Beethovenova Treća simfonija Eroica zauzela je prvo mjesto. Djelo, čiji naslov znači »herojska«, napisano je u previranjima Francuske revolucije, ali i zbog Beethovenove osobne borbe jer je polako gubio sluh. Glazba budi krajnje suprotne osjećaje koji pokazuju kako je biti čovjek i živ, dok se suočavaš s izazovima. Zbog krajnjih ushita do neizmjerne tuge i povremenih trijumfa, tu simfoniju smatraju bezvremenskim odavanjem počasti ljudskoj srčanosti.

Prvo Pavlovo pismo Korinćanima zaslužuje pozornost zbog sličnih razloga. Nadahnutim riječima umjesto notama on iskazuje ushićenje i zahvaljuje Bogu na njima (1:4-9), tada odlazi u drugu krajnost, tužan je jer umjesto da postaju bolji, oni su sve gori (11:17-22), a onda opet hvali njihovu jednodušnost, primivši milosni dar, rade jedni za druge i na slavu Božju (12:6,7). Razlika je u tome što ovdje pobjedu ljudskog duha vidimo kao počast Duhu Božjemu. Pavao nas potiče da zajedno iskusimo neizrecivu Kristovu ljubav i pomaže nam da se vidimo kao one koje je okupio Otac, vodi njegov Sin i nadahnjuje njegov Duh – pritom ne radimo buku, već pridonosimo stvaranju najveće od svih simfonija.

– Mart DeHaan

Oče, pokaži nam što možemo biti jedni drugima.