Isus je naš mir

Pročitajte: Poslanica Efežanima 2:11-22

11 Zato se spominjite: vi koji ste nekad po tijelu bili pogani, a oni na kojima je rukom obavljeno tjelesno obrezanje nazivali vas neobrezanima, 12 bili ste u ono vrijeme udaljeni od Krista, isključeni od Izraelove zajednice i bez udjela u savezima obećanja; niste imali nade i bili ste bez Boga na svijetu. 13 A sada u Kristu Isusu, vi koji ste nekad bili daleko, postadoste blizi Kristovom krvlju. 14 On je naš mir. Doista, oboje sastavi u jedno, i razvali razdvojni zid svojim tijelom, 15 dokinuvši zakon zapovijedi s odredbama, da iz dvoga načini u sebi jednoga novog čovjeka. On pribavi mir, 16 i pomiri s Bogom oboje u jednom tijelu po križu, ubivši neprijateljstvo na njemu. 17 On je došao i navijestio vam je mir, vama koji ste bili daleko, i mir onima koji su bili blizu. 18 Jer po njemu imamo jedni i drugi pristup k Ocu u jednom Duhu.
19 Tako, dakle, više niste tuđinci ni došljaci, nego ste sugrađani svetih i Božji ukućani, 20 nazidani na temelju apostola i proroka, a ugaoni je kamen sam Krist Isus. 21 Na njemu je sva građevina složena i raste u sveti hram u Gospodinu. 22 Na njemu se i vi izgrađujete u Božje boravište u Duhu.

On je naš mir. Doista, oboje sastavi u jedno, i razvali razdvojni zid svojim tijelom.

Efežanima 2:14

REDOVNIK Telemah živio je mirnim životom, ali njegova smrt, krajem četvrtog stoljeća, promijenila je svijet. Kao hodočasnik iz Azije došao je u Rim i bio zgrožen okrutnošću borbe gladijatora u areni. Preskočio je ogradu i pokušao spriječiti gladijatore da se međusobno ubiju. Ali razjarena svjetina kamenovala ga je do smrti. No car Honorije bio je toliko dirnut njegovim činom da je ukinuo 500-godišnju tradiciju borbe gladijatora.

Kad Pavao za Isusa kaže da je on »naš mir«, govori o prestanku neprijateljstva između Židova i pogana (r. 14). Božji izabrani narod, Izrael, razlikovao se od drugih naroda i uživao određene povlastice. Primjerice, iako je poganima bilo dopušteno štovanje u Hramu, smjeli su to činiti samo u vanjskom dvorištu odvojenom zidom. Prelazak se kažnjavao smrću. Židovi su pogane smatrali nečistima i neprijateljstvo je bilo uzajamno. No sada, zbog vjere u Isusovu smrt i uskrsnuće za sve, i Židovi i pogani mogu štovati Boga zajedno (r. 18-22). Zida više nema. Nema povlastica. I jedni i drugi su jednaki pred Bogom.

Kao što je Telemah svojom smrću donio borcima mir, tako i Isus svojom smrću i uskrsnućem nudi mir i pomirenje svima koji vjeruju u njega. Ujedinjeni smo njegovom krvlju.

– Con Campbell

Ako je Isus naš mir, ne dopustimo da nas dijele razlike.