Govorimo o Isusu

Pročitajte: Izaija 12

1 U onaj ćeš dan reći:
»Slavim te, Gospodine!
Jer iako si se na me i rasrdio,
gnjev se tvoj ipak stišao, i utješio si me.

2 Gle, Bog je moje spasenje!
Potpuno se uzdam i ne bojim se.
Jer mi je Gospodin pobjeda i pjesma,
Gospodin! On mi je donio spasenje.«

3 S veseljem ćete crpsti vodu iz izvorâ spasenja. 4 U onaj ćete dan reći:
»Pjevajte hvalu Gospodinu!
Zazivajte njegovo ime!
Navješćujte narodima njegova djela!
Javljajte da je uzvišeno njegovo ime.

5 Pjevajte hvalu Gospodinu,
jer je učinio velike stvari!
Neka se to objavi cijeloj zemlji!
6 Kričite i podvikujte, stanovnici Siona!
Jer je velik u vašoj sredini Izraelov Svetac!«

Pjevajte hvalu Gospodinu! Zazivajte njegovo ime! Navješćujte narodima njegova djela!

Izaija 12:4

NEDUGO nakon što je Dwight Moody (1837. – 1899.) predao svoj život Kristu, odlučio je da neće dopustiti da prođe ni jedan dan, a da barem jednoj osobi ne navijesti Božju radosnu vijest. Kada je imao puno posla, dogodilo se da zaboravi svoju odluku dok već nije bilo vrlo kasno. Jedne noći bio je u krevetu kad se sjetio. Izašao je van i pomislio: »Nitko neće biti vani po tom pljusku.« Tada je ugledao muškarca kako ide ulicom. Dotrčao je do njega i ponudio mu da se skloni pod njegov kišobran. Kad je pristao, upitao ga je: »Imate li zaklon u vrijeme oluje? Mogu li vam reći o Isusu?«

Moody je slika spremnosti da govorimo o tome da nas Bog spašava od posljedica naših grijeha. Bio je poslušan Božjoj zapovijedi Izraelcima da navještaju njegovo ime i »narodima njegova djela!« (r. 4) Nije samo Božji narod bio pozvan objavljivati »da je uzvišeno njegovo ime« (r. 4), trebali su govoriti i da je Bog njihovo spasenje (r. 2). Stoljećima poslije i mi smo pozvani govoriti o tome da je Isus postao čovjekom, umro je na križu i uskrsnuo.

Možda smo čuli o Božjoj ljubavi kad je nekome, poput Moodyja, bilo stalo do toga da nam kaže o Isusu. A i mi, svatko na svoj način, recimo nekome za Isusa koji spašava.

– Amy Boucher Pye

Uz Božju pomoć i mi trebamo naviještati Radosnu vijest.