Pošalji mene!

Pročitajte: Izaija 6:1-8

1 U godini smrti kralja Uzije vidjeh Svemogućega gdje sjedi na visoku i uzvišenu prijestolju. Skut je njegov ispunjavao Hram. 2 Serafi su stajali pred njim. Svaki je imao šest krila. Dvjama je zaklanjao svoje lice, dvjama noge, a dvjama se lebdeći držao. 3 Jedan je vikao drugome: »Svet, svet, svet je Gospodin nad vojskama! Puna je sva zemlja njegove slave.« 4 I uzdrmaše se pragovi na vratima od glasa kojim su vikali, i kuća se napuni dimom. 5 Tada ja povikah: »Jao meni! Ja sam izgubljen, jer sam čovjek nečistih usana i živim s narodom nečistih usana. I ugledam kralja, Gospodina nad vojskama, vlastitim očima!« 6 Tada jedan od serafa doletje k meni, u ruci mu živ ugljen što ga je bio uzeo sa žrtvenika kliještima. 7 Dotače se njim mojih usta i reče: »Gle, ovo se dotače tvojih usana: tvoja krivnja iščeznu, tvoj se grijeh uništi!« 8 I začuh glas Svemogućega koji reče: »Koga da pošaljem? Tko će ići po mojemu nalogu?« Ja odgovorih: »Evo mene, pošalji me!?«

I začuh glas Svemogućega koji reče: »Koga da pošaljem?…« Ja odgovorih: »Evo mene, pošalji me!?«

Izaija 6: 8

KADA je švedski misionar Eric Lund čuo Božji poziv da ode u Španjolsku kao misionar krajem 1890-ih godina, odmah je poslušao. Iako je doživio malo uspjeha, ustrajao je u svom uvjerenju o Božjem pozivu. Jednog je dana upoznao Filipinca Braulia Manikana i prenio mu Radosnu vijest. Lund i Manikan preveli su Bibliju na lokalni filipinski jezik, a potom su pokrenuli i prvu baptističku misijsku postaju na Filipinima. Mnogi su odlučili predati život Isusu – a sve zato što se Lund, poput proroka Izaije, odazvao Božjem pozivu.

U Izaiji 6:8 Bog je tražio dobrovoljca koji će ići u Izrael i proglasiti sud za sadašnjost i nadu u budućnost. Izaija se hrabro javio: »Evo mene, pošalji me!?« Nije mislio da je dostojan jer je priznao da je »čovjek nečistih usana« (r. 5). Ali odazvao se pozivu, jer je bio svjedok Božje svetosti, prepoznao vlastitu grješnost i primio njegovo očišćenje (r. 1-7).

Zove li vas Bog da učinite nešto za njega? Suzdržavate li se? Ako je tako, sjetite se svega što je Bog učinio kroz Isusovu smrt i uskrsnuće. Dao nam je Duha Svetoga da nam pomaže i vodi nas (Ivan 14:26; 15:26,27) i pripremit će nas da odgovorimo na njegov poziv. I kao Izaija, i mi možemo odgovoriti: »Pošalji mene!«

– Francis Neil G. Jalandoni

Isuse, hvala ti što si nas pozvao da ti služimo. Pomogni nam da to vidimo kao prednost.