Pomaknite ogradu

Pročitajte: Izaija 43:18-21

18 »Ne mislite samo na ono što se prije dogodilo!
Ne pazite samo na ono što je prošlo!
19 Evo, ja ću učiniti novo.
Već se vidi. Ne raspoznajete li to?
I u pustinji pravim put,
u pustari rijeke.
20 Tada će me slaviti poljske zvijeri,
čagljevi i nojevi,
što sam doveo u pustinji vode,
u pustari rijeke,
da napojim svoj narod,
svog izabranika.
21 Taj narod, što sam ga sam sebi sazdao,
navješćivat će moju slavu.

Evo, ja ću učiniti novo.

Izaija 43:19

SEOSKI župnik nije mogao spavati. Bjesnio je Drugi svjetski rat. Maloj skupini vojnika rekao je da ne mogu sahraniti poginulog suborca unutar ograđenoga groblja tik do njegove crkve. Dopušteni su bili samo pokopi članova crkve. Tako su muškarci pokopali svoga voljenog prijatelja izvan ograde.

No sljedeće jutro vojnici nisu mogli pronaći grob. »Što se dogodilo? Grob je nestao!« rekao je jedan vojnik župniku. »O, još uvijek je tamo«, odgovorio je. Vojnik je bio zbunjen, ali župnik je objasnio. »Požalio sam zbog svoje odluke. Dakle, sinoć sam ustao – i pomaknuo ogradu.«

Bog može dati novi način gledanja na naše životne izazove – ako ga tražimo. To je bila poruka proroka Izaije izraelskom narodu. Umjesto da očajavaju usred Crvenog mora, morali su preusmjeriti pogled, gledati kako Bog čini nova čuda. »Ne mislite samo na ono što se prije dogodilo… Evo, ja ću učiniti novo« (r. 18,19). On je izvor nade tijekom sumnji i borbi. »Tada će me slaviti… što sam doveo u pustinju vode… da napojim svoj narod« (r. 20), rekao je Gospodin.

Osvježeni novom načinom gledanja, i mi možemo vidjeti novi Božji smjer u životu, njegove nove putove. Tada, hrabro, stupimo na novo tlo i slijedimo ga.

– Patricia Raybon

Milostivi Bože, pomogni nam da vidimo novo tlo po kojem nas vodiš.