Neočekivani gost

Pročitajte: Evanđelje po Luki 19:1-10
1 On dođe u Jerihon i prolazio je kroz mjesto. 2 Tamo je bio čovjek po imenu Zakej. Bio je carinički starješina, i bio je bogat. 3 Želio je vidjeti Isusa i upoznati ga, ali nije mogao od mnoštva naroda; jer je bio maloga rasta. 4 Zato potrča naprijed i popne se na divlju smokvu da ga mogne vidjeti; jer je Isus onuda trebao proći. 5 Kad dođe Isus na ono mjesto, pogleda gore i reče mu: »Zakeju, brzo siđi; jer danas trebam proboraviti u tvojoj kući.« 6 I siđe brzo, i primi ga s radošću. 7 Svi koji to vidješe mrmljali su i govorili: »Svratio je u kuću grješnika.« 8 A Zakej stupi pred Gospodina i reče: »Gospodine, pola svog imanja dajem siromasima; i ako sam koga prevario, vraćam četverostruko.« 9 Isus mu reče: »Danas je došlo spasenje ovoj kući, jer je i on Abrahamov sin. 10 Sin Čovječji je došao potražiti i spasiti što je bilo izgubljeno.«

Zakeju, brzo siđi; jer danas trebam proboraviti u tvojoj kući.

<br>Luka 19:5

Zakeju, brzo siđi; jer danas trebam proboraviti u tvojoj kući.

Luka 19:5

ZAKEJ je bio usamljeni čovjek. Kad je prolazio gradskim ulicama, osjećao je neprijateljske poglede. Ali onda se njegov život preokrenuo. Klement Aleksandrijski, jedan od crkvenih otaca, kaže da je Zakej postao istaknuti kršćanski vođa i pastor crkve u Cezareji. Da, govorimo o Zakeju, cariničkom starješini koji se popeo na divlju smokvu da vidi Isusa (1-10).

Što ga je nagnalo da se popne na drvo? Poreznike su doživljavali kao izdajnike jer su ubirali veliki porez kako bi služili Rimskom Carstvu. Ipak, Isus je bio na glasu kao netko tko ih prihvaća. Zakej se pitao hoće li i njega Isus prihvatiti. Budući da je bio niskog rasta, nije ga mogao vidjeti od mnoštva naroda (r. 3). Možda se popeo na drvo da bolje vidi.

A Isus je tražio Zakeja. Kad je stigao do drveta na kojemu je Zakej sjedio, podigao je pogled i rekao: »Zakeju, siđi brzo, treba da se danas zadržim u tvojoj kući« (r. 5, K. S.). Isus je htio biti gost u domu tog izopćenika. Zamislite to! Spasitelj svijeta želi provesti vrijeme s društveno odbačenima.

Bez obzira na to treba li ‘popraviti’ naša srca, veze ili živote, poput Zakejeva, ima nade i za nas. Isus nas nikada neće odbiti kad dođemo k njemu. Može vratiti izgubljeno i slomljeno i dati našem životu novi smisao i svrhu.

– Poh Fang Chia

Isuse, hvala ti što nas tražiš kad smo izgubljeni u grijehu i pozivaš nas k sebi.