Istinska sloboda

Pročitajte: Malahija 4:1-3

1 »Evo, ja šaljem svoga glasnika da preda mnom pripravi put. Iznenada će doći k svojemu Hramu vladalac kojega želite, glasnik Saveza kojega tražite. Evo, on će doći«, veli Gospodin nad vojskama. 2 »Ali tko će podnijeti dan njegova dolaska? Tko će se održati kad se on pojavi? Jer je on kao oganj talioca, kao lužina bjelioca. 3 Tada će on sjesti, taliti i čistiti srebro. Čistit će ih kao zlato i srebro, da prinose Gospodinu prave žrtve.

… i vi ćete izlaziti poskakujući kao telad na pašu.

Malahija 4:2, K. S.

JIM, stočar treće generacije, bio je toliko dirnut kad je pročitao: »A vama koji se Imena moga bojite sunce pravde će ogranuti sa zdravljem u zrakama« (r. 2, K. S.), da se molio Isusu za vječni život. Prisjetio se uzbuđenog poskakivanja svoje teladi nakon što velikom brzinom izjure iz zatvorene staje i napokon shvatio Božje obećanje istinske slobode.

Jimova kći ispričala mi je ovu priču tijekom razgovora o slikama u Malahiji 4, gdje prorok razlikuje one koji poštuju Božje ime i ostali su mu vjerni od onih koji vjeruju samo sebi (r. 1,2). Prorok potiče Izraelce da slijede Boga u vrijeme kada su mnogi, uključujući vjerske vođe, zanemarivali Boga i njegova mjerila za život u vjeri (1:12-14; 3:5-9). Malahija je opominjao ljude da žive bogobojazno zbog budućeg vremena kada će on konačno razdvojiti te dvije skupine. U tom je kontekstu Malahija upotrijebio neočekivanu sliku teladi koja poskakuje da bi opisao neizrecivu radost »sunce pravde će ogranuti sa zdravljem u zrakama« (4:2).

Isus je konačno ispunjenje tog obećanja, radosna vijest da je istinska sloboda dostupna svim ljudima (Evanđelje po Luki 4:16-21). A jednoga dana, kao Božja obnovljena stvorenja, iskusit ćemo tu slobodu u potpunosti. Zamislite kakva će tamo biti neopisiva radost!

– Lisa M. Samra

Isuse, hvala ti za istinsku slobodu koju samo ti pružaš.