Gdje god štovali

Pročitajte: Evanđelje po Ivanu 4:7-24

7 Tada dođe žena Samarijanka zahvatiti vode. Isus je zamoli: »Daj mi da se napijem!« 8 – Njegovi su učenici naime bili otišli u grad kupiti hrane – 9 Žena mu Samarijanka odvrati: »Kako možeš ti, Židov, tražiti od mene, žene Samarijanke, da se napiješ?« – Židovi naime ne održavaju veze sa Samarijancima. – 10 Isus joj odgovori: »Kad bi ti znala Božji dar i onoga tko ti govori: Daj mi da se napijem! – ti bi ga zamolila, i on bi ti dao vodu živu.« 11 Žena mu odvrati: »Gospodine, nemaš čim ni zahvatiti, a studenac je dubok. Odakle ćeš uzeti vodu živu? 12 Jesi li ti veći od našega oca Jakova koji nam dade ovaj studenac, i sam je pio iz njega, i njegovi sinovi, i njegova stoka?« 13 Isus joj odgovori: »Svaki koji pije ove vode, opet će ožednjeti. 14 A tko pije vode koju ću mu ja dati, ne će ožednjeti dovijeka. Nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode što teče u vječni život.« 15 Tada ga žena zamoli: »Gospodine, daj mi te vode, da ne ožednim više i da ne dolazim ovamo po vodu.«
16 Isus još reče: »Idi, zovni svoga muža i dođi onda opet ovamo!« 17 Žena odvrati: »Nemam muža.« Isus joj reče: »Pravo si kazala: Nemam muža. 18 Jer si imala pet muževa, i sad ovaj koga imaš nije ti muž. To si pravo kazala.« 19 Reče mu žena: »Gospodine, vidim da si ti prorok. 20 Oci su se naši klanjali Bogu tamo na gori, a vi kažete da je u Jeruzalemu mjesto gdje se treba klanjati Bogu.« 21 Isus joj odvrati: »Vjeruj mi, ženo, dolazi čas kad se ne ćete klanjati Ocu ni na onoj gori tamo ni u Jeruzalemu. 22 Vi ne znate čemu se klanjate; mi znamo čemu se klanjamo; jer spasenje dolazi od Židova. 23 Ali dolazi čas, i već je tu, kad će se pravi klanjatelji klanjati Ocu u duhu i u istini; jer takve klanjatelje traži Otac. 24 Bog je duh i oni koji mu se klanjaju, trebaju mu se klanjati u duhu i u istini.«

Ali dolazi čas, i već je tu, kad će se pravi klanjatelji klanjati Ocu u duhu i u istini; jer takve klanjatelje traži Otac.

Ivan 4:23

JAKA bol i iscrpljujuća glavobolja opet su me spriječili da budem na bogoštovlju u crkvi. Razočarana što ne mogu sudjelovati u slavljenju, pratila sam propovijed online. U početku su mi smetali loša kvaliteta zvuka i videozapisa. A onda sam začula poznatu crkvenu pjesmu. Suze su mi potekle dok sam pjevala: »Sve u svemu mi je Isus, vodič i izbavitelj. Ljubavlju me nježno gleda Isus, moj izbavitelj.« Usredotočena na dar Božje stalne prisutnosti, provela sam neko vrijeme u slavljenju, u svojoj dnevnoj sobi.

Iako Sveto pismo naglašava važnost zajedničkog štovanja (Hebrejima 10:25), Bog nije ograničen crkvenim zidovima. U razgovoru sa Samarijankom, Isus se suprotstavio predodžbi o Mesiji (Ivan 4:9). Umjesto da ju osudi, Isus je govorio istinu i pokazao joj ljubav dok je stajala kod studenca (r. 10). Otkrio je svoje prisno i suvereno znanje o svojoj djeci (r. 17,18). Proglašavajući svoje božanstvo, Isus je objavio da je Duh Sveti potaknuo istinsko štovanje iz srca Božjeg naroda, a ne s određenog mjesta (r. 23,24).

Usredotočimo li se na to tko je Bog, možemo se radovati njegovoj prisutnosti u našim dnevnim sobama… i svugdje!

– Xochitl Dixon

Bože, hvala ti za ono što si učinio i što obećavaš učiniti.