Testiranje

Pročitajte: Knjiga Postanka 22:1-3,6-12

1 Poslije ovih događaja stavi Bog Abrahama na kušnju i reče mu: »Abrahame!« On odgovori: »Evo me!« 2 On reče: »Uzmi Izaka, sina svojega, jedinca svojega, kojega ljubiš, pa idi u pokrajinu Moriju i ondje ga prinesi za žrtvu paljenicu na jednom od brda što ću ti ga pokazati!«
3 I Abraham drugoga jutra rano osamari svojega magarca, uze sa sobom dvojicu svojih slugu i svojega sina Izaka, nacijepa drva za žrtvu paljenicu, diže se tada i pođe prema mjestu što mu ga je Bog bio pokazao.

6 Nato uze Abraham drva za žrtvu paljenicu i naprti ih Izaku, svojemu sinu. On sam uze oganj i nož sa sobom, i tako pođoše obojica zajedno.
7 Tada reče Izak ocu svojemu Abrahamu: »Oče!« On odgovori: »Evo me, sine!« I zapita: »Evo oganj i drva, ali gdje je janje za žrtvu paljenicu?« 8 Abraham odgovori: »Bog će već priskrbiti janje za žrtvu paljenicu, sine!« Tako su išli obojica zajedno dalje.
9 Kad dođoše na mjesto što mu ga je Bog bio pokazao, načini Abraham ondje žrtvenik i naslaga drva na nj. Sveza sina svojega Izaka i položi ga na žrtvenik, na drva odozgo. 10 Nato Abraham pruži ruku svoju i prihvati nož da zakolje sina svojega.
11 Ali anđeo mu Gospodnji povika s neba: »Abrahame, Abrahame!« On odgovori: »Evo me!« 12 Anđeo reče: »Ne stavljaj ruku na dječaka i ne čini mu ništa! Jer sad znam da si bogobojazan i da mi nisi uskratio jedinoga sina.«

Nešto kasnije Bog je testirao Abrahama.

Postanak 22:1

PRVI put kad sam sinove poveo na planinu s nadmorskom visinom od najmanje 14.000 stopa (4267 m), bili su nervozni. Mogu li uspjeti? Jesu li spremni na izazov? Moj najmlađi sin stao je na stazi. »Tata, ne mogu više«, ponovljao je. No ja sam vjerovao da će im to koristiti i želio sam da mi vjeruju. Kilometar i pol od vrha, moj sin koji je htio odustati, iskoristio je priliku i prvi se popeo na vrh. Bilo mu je jako drago što mi je vjerovao.

Divim se povjerenju koje je Izak imao prema ocu dok su se penjali na svoju planinu. Još više povjerenju koje je Abraham imao u Boga kad je podigao nož nad svojim sinom (r. 10). Iako zbunjen i teška srca, Abraham je poslušao Boga. No anđeo ga je milostivo zaustavio. »Ne stavljaj ruku na dječaka«, rekao je Božji glasnik (r. 12). Bog nikada nije namjeravao da Izak umre.

I dok uspoređujemo ove jedinstvene priče i svoje, presudno je primijetiti uvodni redak: »Bog je testirao Abrahama.« Kroz ovaj test Abraham je spoznao koliko vjeruje Bogu. Otkrio je svoje srce puno ljubavi i Boga koji proviđa.

U svojim dvojbama, mraku i iskušenjima učimo istine o sebi i o Bogu. A možda otkrijemo da naše testiranje dovodi do dubljeg povjerenja u Njega.

– Winn Collier

Bože, ne znamo je li ono što proživljavamo tvoje testiranje ili ne, ali želimo ti vjerovati.