Ništa ne može rastaviti

Pročitajte: Poslanica Rimljanima 8:31-39

31 Što ćemo dakle reći na ovo? Ako je Bog za nas, tko će protiv nas? 32 On koji dakle svojega vlastitog Sina nije poštedio, nego ga je predao za sve nas, kako da nam s njim ne daruje sve? 33 Tko će optužiti izabrane Božje? Bog je onaj koji ih opravdava. 34 Tko će osuditi? Krist Isus, koji je umro, pa još i uskrsnuo, koji je s desne strane Bogu, koji nas i zagovara. 35 Tko će nas rastaviti od Božje ljubavi u Kristu Isusu? Nevolja? Ili tjeskoba? Ili progonstvo? Ili glad? Ili golotinja? Ili pogibao? Ili mač? 36 Kao što je pisano:
»Zbog tebe nas ubijaju povazdan;
drže nas kao ovce koje su za klanje.«
37 Ali u svemu tome pobjeđujemo zbog onoga koji nas ljubi. 38 Doista sam uvjeren da nas ni smrt, ni život, ni anđeli, ni poglavarstva, ni sadašnjost, ni budućnost, ni sila, 39 ni visina, ni dubina, ni drugo kakvo stvorenje ne može rastaviti od Božje ljubavi koja je u Kristu Isusu, Gospodinu našemu.

Tko će nas rastaviti od Božje ljubavi u Kristu Isusu?

Rimljanima 8:35

KAD se Prisin otac, pastor, odazvao Božjem pozivu da započne misijski rad na malom otok u Indoneziji, Prisina se obitelj nastanila u zapuštenoj baraci koja je nekoć služila za smještaj životinja. Pris se sjeća kako je obitelj slavila Božić sjedeći na podu i pjevajući, dok je kiša kapala kroz slamnati krov. Ali otac ju je podsjetio: »Pris, to što smo siromašni ne znači da nas Bog ne voli.«

Neki vide život koji je Bog blagoslovio kao život ispunjen bogatstvom, zdravljem i dugovječnošću. No kada dođu nevolje, mogu se pitati voli li ih Bog još uvijek. Ali u Poslanici Rimljanima 8:31-39 Pavao nas podsjeća da nas ništa ne može rastaviti od ljubavi Božje – ni nevolja, tjeskoba, progonstvo ni glad (r. 35). To je temelj istinski blagoslovljenog života: Bog je pokazao svoju ljubav poslavši svoga Sina Isusa da umre za naše grijehe (r. 32). Krist je ustao od mrtvih i sada sjedi »s desne stane Bogu, koji nas i zagovara« (r. 34).

U vrijeme patnje možemo se čvrsto držati utješne istine da je naš život ukorijenjen u onome što je Krist učinio za nas. Ništa – »ni smrt ni život… ni drugo kakvo stvorenje« (r. 38,39) – ne može nas odvojiti od njegove ljubavi. Bez obzira na naše nevolje, podsjetimo se da je Bog s nama i da nas ništa ne može rastaviti od njega.

– Yohanna Suryani H.

Oče, pomogni nam shvatiti da nam je dovoljna tvoja ljubav.