Hrabri junak

Pročitajte: Suci 6:11-16

11 Tada dođe Anđeo Gospodnji i sjede pod hrast kod Ofre, koji je pripadao Abiezeru Joašu, a sin je njegov Gideon mlatio pšenicu na tijesku, da je osigura od Midjanaca.
12 Njemu se prikaza Anđeo Gospodnji i reče mu: »Gospodin je s tobom, hrabri junače!«
13 Gideon mu odgovori: »Molim, gospodaru moj! Kad je Gospodin s nama, zašto nas snađe sve ovo? Gdje su sva njegova čudesa što su nam ih pripovijedali naši oci kad su govorili: Gospodin nas je izveo iz Egipta? A sada nas je ostavio Gospodin i predao nas u ruke Midjancima.«
14 Gospodin se okrenu k njemu i reče: »Idi u toj svojoj snazi i izbavi Izraela iz ruku Midjanaca! Ja te šaljem.«
15 A on mu odvrati: »Oprosti, gospodaru moj! Čime ću izbaviti Izraela? Eto, moj je rod najmanji u Manašeovu plemenu, a ja sam posljednji u svojoj obitelji.«
16 Gospodin mu odvrati: »Ja sam s tobom i ti ćeš pobiti Midjance kao jednoga čovjeka.«

Gospodin je s tobom, hrabri junače!

Suci 6:12

DIET Eman bila je obična, stidljiva mlada Nizozemka – zaljubljena, radišna, uživala u obitelji i prijateljima – kada su 1940. godine Nijemci napali njezinu domovinu. Prisjećajući se toga, napisala je: »Kada opasnost pokuca na vaša vrata poželite učiniti što i noj, zabiti glavu u pijesak.« No, ona je osjetila da ju Bog poziva da se odupre okupatoru, a to je značilo ugroziti vlastiti život pronalazeći skloništa za Židove i druge progonjene ljude. Ta neugledna mlada žena postala je Božja hrabra junakinja.

U Bibliji nalazimo mnogo sličnih priča u kojima Bog odabire osobe koje se čine nedoraslima službi na koju ih poziva. Primjerice, kad se anđeo Gospodnji ukazao Gideonu, oslovio ga je riječima: »Jahve je s tobom, hrabri junače!« (r. 12, K. S.). No on je bio sve samo ne hrabar. Vršio je pšenicu daleko od očiju Midijanaca, koji su u to vrijeme ugnjetavali Izraelce (r. 1-6,11). Njegov je rod bio najmanji u Manašeovu plemenu i bio je »posljednji u svojoj obitelji« (r. 15). Nije se smatrao doraslim osloboditi Izrael iz ruku Midjanaca pa je zatražio znakove koji će potvrditi Božji poziv. Usprkos svemu, Bog ga je upotrijebio da pobijede Midijance (pogl. 7).

Bog je Gideona vidio kao »moćnog«. I kao što je Bog Gideona pripremio za zadaću koju mu je povjerio, tako je i s nama. Mi smo njegova »ljubljena djeca« (Efežanima 5:1).

– Alyson Kieda

Bože, hvali ti što ti i u nama vidiš ono što mi ne vidimo.