Neustrašiva vjera

Pročitajte: Djela apostolska 4:8-13

8 Tada im Petar, napunivši se Duha Svetoga, reče: »Glavari narodni i starješine! 9 Ako se danas protiv nas provodi istraga za dobro djelo koje učinismo bolesnu čovjeku te on ozdravi, 10 neka je na znanje svima vama i svemu Izraelovu narodu: U ime Isusa Krista Nazarećanina, kojega vi razapeste, a Bog ga uskrisi od mrtvih, po njemu stoji ovaj pred vama zdrav. 11 Ovo je
kamen koji vi graditelji odbaciste,
a koji postade kamen ugaoni.
12 I nema ni u jednom drugom spasenja; jer nema drugoga imena pod nebom danoga ljudima u kojem se trebamo spasiti.« 13 Kad vidješe smionost Petra i Ivana te razabraše da su ljudi neuki i neupućeni, divili su se, a znali su da su bili s Isusom.

I nema ni u jednom drugom spasenja.

Djela ap 4:12

NAKON što je u Drugom svjetskom ratu pogođen njegov zrakoplov, Prem Pradham (1924. – 1998.) ozlijedio se pri skoku s padobranom. Nakon toga je hramao do kraja života. Jednom je zapisao: »Hrom sam. Nije li čudno da je Bog pozvao upravo mene da propovijedam Evanđelje po planinama Himalaje.« I propovijedao je u Nepalu – ali ne bez protivljenja koje je uključivalo zatvaranje u »tamnice smrti« gdje su zatvorenici boravili u teškim uvjetima. Tijekom petnaest godina Prem je deset godina proveo u četrnaest različitih zatvora. Međutim, njegovo neustrašivo svjedočenje donijelo je rod – promijenjene živote za Krista, uključujući stražare i zatvorenike koji su Isusovu poruku prenijeli vlastitom narodu.

Apostol Petar suočio se s protivljenjem zbog svoje vjere u Isusa i što ga je Bog upotrijebio da ozdravi hroma čovjeka (3:8), a on je to iskoristio da smjelo govori o Kristu (4:8-13).

Poput Petra, i mi možemo naići na protivljenje (r. 10,11), ali svi imamo članove obitelji, suradnike, susjede i druge koji očajnički trebaju čuti o onome »u kojem se trebamo spasiti« (r. 12), o onome koji je svojom smrću platio za naše grijehe, uskrsnuo od mrtvih i time nam osigurao oproštenje. Važno je da čuju dok moleći se hrabro naviještamo radosnu vijest o spasenju koje se nudi u Isusu.

– Arthur Jackson

Oče, hvala ti za ono što si učinio za nas. U Isusovo ime molimo te da svoju vjeru hrabro dijelimo s drugima.