Vjerovati bogu usprkos…

Pročitajte: Daniel 3:13-18,25-27

13 Tada Nabukodonozor, u gnjevu i bijesu, zapovjedi da dovedu Sidraha, Misaha i Abdenaga. Kad su ih bili doveli pred kralja, 14 progovori im Nabukodonozor: »Je li istina, Sidrah, Misah i Abdenago, da vi ne poštujete moje bogove i da se ne klanjate zlatnome liku što sam ga dao podići? 15 I sada, budite pripravni, bacite se ničice čim čujete zvuk truba, frula, citara, harfa, psaltira, gajda i svih drugih vrsta glazbala, i poklonite se liku što sam ga dao podići! Ako se ne poklonite, bit ćete smjesta bačeni u ognjenu užarenu peć. Koji bi bio bog što bi vas mogao izbaviti iz moje ruke?«
16 Sidrah, Misah i Abdenago odvratiše kralju: »Nabukodonozore, ne treba nam da ti odgovaramo na to! 17 Jer evo, naš Bog, kojega poštujemo, ima moć da nas izbavi iz ognjene užarene peći. On će nas, kralju, osloboditi iz tvoje ruke! 18 Ako li to ne učini, znaj, kralju, da mi ni tada ne ćemo poštovati tvoje bogove i ne ćemo se pokloniti zlatnome liku što si ga podigao!«

25 On odvrati: »A ja vidim četiri čovjeka nesvezana gdje hode posred ognja, i nije im ništa. Četvrti izgleda kao anđeo.« 26 Tada pristupi Nabukodonozor na vrata ognjene užarene peći i povika: »Sidrah, Misah i Abdenago, sluge Boga višnjega, iziđite i stupite ovamo!« Odmah iziđoše iz ognja Sidrah, Misah i Abdenago. 27 Tada dođoše satrapi, kraljevi namjesnici, zapovjednici i savjetnici i vidješe da oganj nije bio mogao ništa učiniti onim ljudima. Njihova kosa na glavi nije se bila opalila, njihove se haljine nisu oštetile i nikakva šteta od ognja nije im se nanijela.

Ako li to ne učini… ne ćemo poštovati tvoje bogove i ne ćemo se pokloniti zlatnome liku što si ga podigao!

Daniel 3:18

ESTHER je odrasla u plemenu na Filipinima koje se protivilo vjeri u Krista, no prihvatila je Isusa za spasitelja nakon što se njezina teta molila za nju dok je bila teško bolesna. Danas Esther predvodi proučavanje Biblije u svojoj lokalnoj zajednici, unatoč prijetnjama da će joj nauditi, pa čak i ubiti. Služi radosno i kaže: »Ne mogu prestati govoriti ljudima o Isusu jer sam u svom životu iskusila Božju snagu, ljubav, dobrotu i vjernost.«

Služenje Bogu usprkos protivljenju i danas je stvarnost za mnoge, baš kao i za Sidraha, Misaha i Abdenaga, mlade Izraelce koji su živjeli u izgnanstvu u Babilonu. U pročitanom tekstu vidimo da se nisu htjeli pokloniti zlatnome liku kralja Nabukodonozora, čak ni pod prijetnjom smrću. Izjavili su da ih njihov Bog može izbaviti, a služiti će mu i ako »to ne učini« (r. 18). Kad su ih bacili u užarenu peć, Bog je bio s njima u njihovoj patnji (r. 49). Na opću zaprepaštenost, preživjeli su; ni njihova »kosa na glavi nije se bila opalila« (r. 94).

Ako se suočimo s patnjom ili progonom zbog svjedočenja svoje vjere, drevni i suvremeni primjeri podsjećaju nas da je Božji Duh s nama kako bi nas ojačao i održao kad ga odlučimo poslušati, čak i ako stvari ne ispadnu onako kako smo se nadali.

– Lisa M. Samra

Bože, pomogni nam slijediti te usprkos protivljenju.