Pravi identitet

Pročitajte: Prva Ivanova poslanica 2:2 – 3:10

2 On je pomirna žrtva za naše grijehe, i ne samo naše, nego i svega svijeta.
Držimo zapovijed ljubavi
3 I po tom znamo da ga poznajemo, ako držimo njegove zapovijedi. 4 Tko govori: »Poznajem ga«, a zapovijedi njegovih ne drži, lažac je, i u njemu nema istine. 5 A tko drži njegovu riječ, u njemu je zaista Božja ljubav savršena; po tom poznajemo da smo u njemu. 6 Tko govori da u njemu ostaje, taj treba tako hoditi kao što je on hodio.
7 Ljubljeni, ne pišem vam novu zapovijed, nego staru zapovijed koju ste imali od početka; stara zapovijed jest Riječ koju ste čuli. 8 Opet vam pišem novu zapovijed, ono što je istinito u njemu i u vama, jer tama prolazi, a svjetlo istinito već svijetli. 9 Tko govori da je u svjetlu, a mrzi svojega brata, još je uvijek u tami. 10 Tko ljubi svojega brata, ostaje u svjetlu i ništa u njemu nije na sablazan.
11 A tko mrzi svojega brata,
u tami je, i hodi u tami,
i ne zna kamo ide,
jer mu tama zaslijepi oči.
Vjernik pred svijetom i Antikristom
12 Pišem vam, dječice,
jer su vam oprošteni grijesi po njegovu imenu.
13 Pišem vam, očevi,
jer upoznaste onoga koji je od početka.
Pišem vam, mladići,
jer nadvladaste onoga koji je zao.
Pisah vam, djeco,
jer upoznaste Oca.
14 Pisah vam, očevi,
jer upoznaste onoga koji je od početka.
Pisah vam, mladići,
jer ste jaki, i riječ Božja u vama ostaje,
i nadvladaste onoga koji je zao.
15 Ne ljubite svijet, ni ono što je u svijetu! Ako tko ljubi svijet, nema u njemu ljubavi prema Ocu. 16 Jer sve što je u svijetu – požuda tijela, požuda očiju i oholost života – nije od Oca, nego je od svijeta. 17 Svijet prolazi i njegova požuda; a tko čini Božju volju, ostaje dovijeka.
18 Dječice, posljednja je ura, i kao što čuste da će doći Antikrist – već sad ustadoše mnogi Antikristi – po tom znamo da je posljednja ura. 19 Od nas izađoše, ali nisu bili od nas; jer kad bi bili od nas, ostali bi s nama; na njima se je trebalo očitovati da nisu svi od nas. 20 Ali vi imate pomazanje od Svetoga, i sve znate. 21 Ne pisah vam kao da ne znate istine, nego jer je znate, i jer nikakva laž ne dolazi od istine. 22 Tko je inače lažljivac nego onaj koji niječe da je Isus Mesija? Antikrist je onaj koji niječe Oca i Sina. 23 Koji god niječe Sina, ne priznaje ni Oca, a koji priznaje Sina, priznaje i Oca. 24 Ono što čuste od početka, neka ostane u vama! Ako u vama ostane ono što čuste od početka, i vi ćete ostati u Sinu i u Ocu. 25 A ovo je obećanje koje nam on obeća: vječni život.
26 Ovo vam pisah za one koji vas zavode. 27 Što se vas tiče, u vama ostaje pomazanje koje primiste od njega, i ne treba vas tko učiti, nego vas njegovo pomazanje uči u svemu. Ono je istinito i nije laž, i kao što vas nauči, ostanite u njemu!
Djeca Božja
28 I sad, dječice, ostanite u njemu da imamo pouzdanje kad se pojavi, i da se ne osramotimo pred njim o njegovu dolasku. 29 Kao što znate da je on pravedan, znate i da je svaki koji čini pravdu od njega rođen.

3
1 Vidite kakvu nam je ljubav dao Otac: mi se zovemo djeca Božja, i jesmo. Zato svijet ne poznaje nas, jer ne poznaje njega. 2 Ljubljeni, sad smo djeca Božja, i još se ne pokaza što ćemo biti. Znamo, kad se pokaže, da ćemo mu biti slični jer ćemo ga vidjeti kao što jest. 3 I svaki koji ima tu nadu u njega, čisti se kao i on što je čist. 4 Svaki koji čini grijeh, čini i bezakonje, jer je grijeh bezakonje. 5 I znate da se on pojavi da oduzme grijehe; i nema u njemu grijeha. 6 Svaki koji u njemu ostaje, ne griješi, i svaki koji griješi, nije ga vidio niti ga je upoznao. 7 Dječice, nitko neka vas ne zavede! Tko pravdu čini, pravedan je kao što je on pravedan. 8 Tko čini grijeh, od đavla je, jer đavao griješi od početka. Zato se pojavi Sin Božji da razori đavolska djela. 9 Svaki koji je rođen od Boga, ne čini grijeha, jer njegovo sjeme ostaje u njemu; ne može griješiti, jer je rođen od Boga. 10 Po tom se poznaju Božja djeca i đavolska djeca: tko ne čini pravdu, nije od Boga; isto tako tko ne ljubi svojega brata.

Vidite kakvu nam je ljubav dao Otac: mi se zovemo djeca Božja, i jesmo.

1 Ivanova 3:1

NEDAVNO sam fotografirala svoju prijateljicu. Gledajući slike uočila je neke pojedinosti koje je smatrala nedostatcima. Zamolila sam ju da pogleda pozornije. »Ja vidim lijepu i voljenu kćer Svemogućeg Kralja nad kraljeva«, rekla sam. »Vidim suosjećajnu osobu koja ljubi Boga i druge, čije su ljubaznost, velikodušnost i vjernost promijenile živote mnogih.« Kad sam primijetila da joj se oči pune suzama, rekla sam: »Mislim da ti treba tijara!« Kasnije tog popodneva kupile smo savršenu krunu za moju prijateljicu kako nikada ne bi zaboravila svoj pravi identitet.

Kad osobno upoznamo Isusa, on nas okrunjuje ljubavlju i naziva svojom djecom (r. 1). Daje nam snagu da ustrajemo u vjeri i da se »ne osramotimo pred njim o njegovu dolasku« (2:28) Iako nas prihvaća takvima kakvi jesmo, njegova nas ljubav pročišćava i čini nas sličnijima njemu (3:2,3). Pomaže nam prepoznati svoju potrebu za njim i pokajati se i radovati se jer se možemo oduprijeti grijehu (r. 7-9). Možemo živjeti u nepokolebljivoj poslušnosti i ljubavi (r. 10), s njegovom istinom skrivenom u svojim srcima i njegovim Duhom prisutnim u svojim životima.

Moja prijateljica i nije trebala tijaru, ali obje smo se trebale podsjetiti na svoju vrijednost kao ljubljena Božja djeca.

– Xochitl Dixon

Tko smo temelji se na onome čiji smo – tvoji, samo tvoji.